Příběh zemědělství – Praha

Bude co pít?

Bude co pít?

Vzdělávací program seznámí účastníky pomocí nejrůznějších aktivit a úkolů, podpořených obrázkovou prezentací, s významem vody a úlohou, jakou hraje v lidském životě.

Pozornost je věnována způsobům, jakým lidé vodu využívají, spotřebě a dnes aktuálnímu tématu nedostatku vody. Během programu účastníci navštíví také expozici Voda v krajině. Po jeho skončení lze k další práci využít obrázkové statistiky, které je možné zakoupit v muzeu.

Lektorský program rezervujte přes online formulář. V případě dotazů volejte  +420 770 155 512.

Program je vhodný pro 6.–9. třídu ZŠ.

RVP: Člověk a jeho svět, Environmentální výchova

Cílová skupina: 7.–9. ročník ZŠ

Délka: 60 minut

Počet žáků: max. 25

Cena: 60 Kč/ žák


On-line rezervace