Příběh zemědělství – Praha

Příběh obalu pro MŠ a mladší žáky

Příběh obalu pro MŠ a mladší žáky

Děti se během programu prostřednictvím aktivit zaměřených na poznávání různých druhů obalových materiálů v gastronomii seznámí se základní funkcí těchto obalů a jejich významem v každodenním životě s procesem recyklace obalů a jejich druhotného využití.

Během programu se děti seznámí s tím, k čemu nám slouží obaly a jak s obaly a odpady nakládat.

Ukážeme si, jak odpad správně třídit, a vysvětlíme si, proč je to důležité. Budeme sledovat, co se s odpady děje poté, co je odveze popelářský vůz, a jak se mnohdy dají znovu využít. Program je veden hravou formou a navazuje na expozici Gastronomie.

​Program je vhodný také pro 1. a 2. ročník ZŠ.

Program byl vytvořen ve spolupráci se společností EKO-KOM, která v ČR provozuje systém sběru a recyklace obalových odpadů.

RVP: Dítě a svět, Člověk a jeho svět, Environmentální výchova

Cílová skupina: Mateřské školy, 1.–2. ročník ZŠ

Délka: 45 minut

Počet žáků: max. 25

Cena: 30 Kč/ dítě


On-line rezervace