Příběh zemědělství – Praha

Příběh obalu pro pro starší žáky

Příběh obalu pro pro starší žáky

Účastníci se během programu seznámí s významem obalů a množstvím funkcí, které obal plní. Prostřednictvím aktivit a práce ve skupinách získají povědomí o jednotlivých druzích obalů a koloběhu jednotlivých tříděných materiálů (papír, plast, kovy, nápojový karton a sklo) i jejich historii. Vyzkouší si, jak dobře se orientují v tom, kam a v jakém stavu odpady z jednotlivých obalů vytřídit.

Program byl vytvořen ve spolupráci se společností EKO-KOM, která v ČR provozuje systém sběru a recyklace obalových odpadů.

Program je možné objednat i v angličtině, cena je pak 60 Kč/účastník.

RVP: Dítě a svět, Člověk a jeho svět, Environmentální výchova

Cílová skupina: 5.–6. ročník ZŠ, 7.–9. ročník ZŠ, Střední školy

Délka: 45 minut

Počet žáků: max. 25

Cena: 30 Kč/ dítě


On-line rezervace