Příběh zemědělství – Praha

V rukou šlechtitelů

V rukou šlechtitelů

Lektorský program pro základní a střední školy k výstavě Nekonečný příběh – odkaz Mendela v zemědělství.

Pro 1. stupeň ZŠ

Program pro školní skupiny, ve kterém se seznámí s osobností Gregora Johanna Mendela, jeho výzkumem dědičnosti a přínosem pro rozvoj genetiky. Žáci zjistí, proč a jak šlechtíme rostliny a zvířata, co je to dědičnost, jak ovlivnily Mendelovy objevy současné zemědělství a jaké jsou přínosy a rizika šlechtění.

Pro 2. stupeň ZŠ a střední školy

Jak se metody a cíle šlechtitelů měnily v průběhu tisíciletí? Jak k tomu přispěly Mendelovy objevy a co znamená genetika pro 21. století? Od počátku dějin zemědělství člověk intenzivně ovlivňuje své prostředí a upravuje rostliny a živočichy tak, aby je mohl efektivněji využít. Společně se studenty si projdeme cestu vývoje genetiky jako oboru, podíváme se na šlechtitelství jako na nástroj k řešení globálních problémů například v souvislosti s rychlým růstem populace a zamyslíme se nad jeho úskalími. Interaktivním přístupem nahlédneme na Mendelovy objevy a jeho odkaz pro moderní zemědělství.

 

Ministerstvo kultury

Lektorský program probíhá za finanční podpory Ministerstva kultury.

 

RVP: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda

Cílová skupina: 1.–2. ročník ZŠ, 3.–4. ročník ZŠ, 5.–6. ročník ZŠ, 7.–9. ročník ZŠ, Střední školy

Délka: 60 minut

Počet žáků: max 25

Cena: 60 Kč/ žák


On-line rezervace