Příběh zemědělství – Praha

Včely

Včely

Program dětem přiblíží fascinující svět včel, jejich způsob života a komunikaci. Děti se seznámí s prací včelaře a včelími produkty, ochutnají muzejní med. Dozví se, kde včely bydlí a jak to v úlu všechno funguje. Na závěr si zahrají pohybovou hru na královnu a dělnice nebo si vyrobí svíčku z včelího vosku.

Cíle programu

Na programu děti získají znalosti o vývoji včel, pojmenování jedinců ve včelstvu a rozlišení různých úloh dělnic. Uvědomí si důležitost včel pro zemědělství a člověka. 

Úvodní část programu probíhá u včelích úlů na střeše muzea. Součástí programu je ochutnávka medu. Doporučujeme zvážit u některých dětí riziko výskytu alergenů – na med, včelí produkty či včelí píchnutí.

Doprovodný program k expozici Živá zahrada výhledů

RVP: Dítě a jeho psychika, Dítě a svět, Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce

Cílová skupina: Mateřské školy, 1.–2. ročník ZŠ

Délka: 60 minut

Počet žáků: 20

Cena: 60 Kč/žák


On-line rezervace