Vědecké projekty a výzkumné záměry

Stopy tradičního hospodaření v průmyslově, zemědělsky a rekreačně intenzivně využívaných regionech: jejich identifikace, dokumentace, záchrana a možnosti využití

Programu na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030 (NAKI III) Ministerstva kultury

Identifikační kód: DH23P03OVV036

Zapojené instituce: Národní zemědělské muzeum, s. p. o., Ústav archeologické památkové péče středních Čech, Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s. r. o.

Hlavní řešitel za NZM: PhDr. Pavel Novák, CSc.

Doba řešení: 3/2023 – 12/2027

Cíle: Identifikovat, dokumentovat a prezentovat:

 • stavby spojené s využíváním půdy (zemědělské usedlosti, dvory), a další venkovské hospodářské a technické stavby,
 • relikty organizace půdního fondu související se zemědělstvím, případně účelové komunikace vedoucí k jednotlivým centrům odbytu,
 • původní odrůdy a odrůdy rostlin dosud zachytitelných v lesních porostech, ovocných sadech a zahradách či zapadlejších polích,
 • původní plemena hospodářských zvířat
 • zemědělské soustavy – vzájemný poměr mezi rostlinami, zvířaty a půdou

Plánované výsledky:

 • NmetS - 2 certifikované metodiky,
 • S - veřejně přístupná databáze,
 • Jimp/ Jost  - články v odborných periodikách,
 • M - vědecká konference,
 • Ekrit - výstava, kritický katalog,
 • Nimap - interaktivní specializovaná mapa,
 • Gfunk - v areálu zámku Kačina bude realizován funkční vzorek výsadby krajových a starých odrůd ovoce nalezených ve zkoumaných regionech.

Kontakt: Petra Hrubišová, petra.hrubisova@nzm.cz

 

Projekt je financovaný z Programu na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030 (NAKI III) Ministerstva kultury.