Příběh zemědělství – Praha

Cyklus přednášek Historie zahradní architektury

Termín konání: 16. 1. 2018 – 27. 3. 2018

Cyklus přednášek Historie zahradní architektury

Přijměte pozvání na cyklus přednášek Ing. Zdeňka Nováka o historii zahradní architektury.

V průběhu ledna – března 2018 se uskuteční v Národním zemědělském muzeu v malém přednáškovém sále cyklus 12 přednášek, vždy od 17 do 19 hodin.
Vstup na přednášky je zdarma.

 

Ing. Zdeněk Novák, státní tajemník na Ministerstvu kultury, je odborníkem  v oblasti památkové péče, ochrany kulturního dědictví, kulturní krajiny a historii zahradního a krajinářského umění. Na tato témata publikoval řadu odborných statí a přednášek. Je členem mezinárodní nevládní organizace ICOMOS, zastupoval ji jako řádný člen s hlasovacím právem v mezinárodní komisi ICOMOS-IFLA pro ochranu historických zahrad a kulturní krajiny.

Cyklus přednášek za podpory z programu NAKI Ministerstva kultury ČR.

 

Cyklus přednášek Historie zahradní architektury (fotografie z 16. 1. 2018)