Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství – zámek Ohrada

Osobnosti a sbírkové předměty

KAREL KNAPP – Lesní hospodář, estét a spisovatel

Karel Knapp se narodil 27. ledna 1862 v Písku. Po obecné škole v Horažďovicích a po úspěšných studiích na píseckém gymnáziu začal studovat v roce 1880 práva na právnické fakultě pražské univerzity ...

> více

Výuční list Antonína Jirsíka z roku 1818

Výuční list Antonína Jirsíka (Anton Gürsik), vlastního syna Jana Jirsíka, někdejšího panského myslivce na telibské myslivně u Března na panství hraběte Michaela Josefa Karla Kounice (1745–1820), který se po tři roky učil loveckému umění a lesnictví u Huberta Struppa...

> více

Karel Daniel Gangloff – „lesní Archimedes“

Příběhy lesníka, zařizovatele a vynálezce

> více

Dykovy lovecké signály

Prof. Ing. Antonín Dyk (1871 - 1952) zkomponoval kolem r. 1936 soubor loveckých signálů a hlaholů pro borlici in B.

> více

Lesník a myslivec ANTONÍN VÁCLAV DYK

Lesník a myslivec bodré povahy, jehož znamenité znalosti lesnické i myslivecké praxe mu přinesly žádoucí vážnost a úctu spolupracovníků, oblíbený a citovaný pedagog a autor mnoha mysliveckých i lesnických spisků, básník a nadšený milovník hudby, autor četných skladeb známých jako „Lovecké signály“.

> více

Lesnické mapy, které změnily svět – Vyobrazení – zákresy výzkumných ploch – tabule číslo 1 / Basum

První impulzy k ochraně Boubínského pralesa najdeme ve výzkumné činnosti lesmistra Josefa Johna. Jako v mnoha dalších případech stojí v historii a současnosti za vnikem a vyhlášením chráněných území lesníci. Jedním z prvních byl právě Josef John, který usiloval několik let o vyhlášení ochrany cenných partií šumavského Boubína.

více

Lesnický fytocenolog Alois MEZERA

Náš přední lesnický fytocenolog a profesor pěstování lesů prof. Dr. Ing. Alois Mezera, DrSc. se narodil v Chrastinách, osadě v bezprostředním sousedství lesního komplexu píseckých městských lesů, kam se po celý svůj dosavadní život rád vracel. 

více

Lesy klatovského Pošumaví, jejich floristické složky a ekosystémy –  Alois Mezera

Autorem knihy, kterou představujeme jako sbírkový předmět z muzea lesnictví, myslivosti a rybářství na zámku Ohrada, je prof. Ing. Alois Mezera, DrSc., jeden z předních českých odborníků na pěstování lesů na základech lesnické fytocenologie a typologie. 

více

Josef Bohdanecký

Lesník Josef Bohdanecký

Některé lesnické osobnosti svou všestranností a objemem odborné práce překračují čas své generace. Takovou osobností je pro české a evropské lesníky Josef Bohdanecký, který v pozici lesmistra orlického schwarzenberského majetku přichází s moderním přístupem výchovy smrkových porostů, když zavádí vlastní metodu probírek založenou na časných a intenzivních zásazích. 

> více

Zpráva o činnosti České lesnické jednoty ve spolkovém roce 1899–1900

Zpráva o činnosti České lesnické jednoty ve spolkovém roce 1899–1900

Organizovaná spolková činnost lesníků má své kořeny v různých cechovních bratrstvech i odborných rokováních a sněmech i v činnosti místních a oblastních zájmových lesnicko-hospodářských uskupení. Potřeba pravidelného spolčování a výměny názorů a poznatků z praxe na zemské úrovni v rámci monarchie vedla k založení České lesnické jednoty v revolučním roce 1848. 

> více

Rudolf Hacker

Český lesník, školkař a vynálezce Rudolf Hacker

Hlavním cílem lesního školkařství je zabezpečit dostatečnou produkci kvalitního sadebního materiálu pro umělou obnovu lesa. I v tomto odvětví lesnictví máme mnoho významných osobností, které určovaly český i evropský vývoj. 

> více

Zápisky a vytištěné autorské publikace Rudolfa Hackera

Zápisky a vytištěné autorské publikace Rudolfa Hackera

Zajímavým sbírkovým předmětem nemusí být pouze exempláře secích strojů či řada tištěných nabídkových katalogů Hackerových lesních školek, které máme ve sbírkových fondech Národního zemědělského muzea.

> více

Vilém Věnceslav Havelka, Umění lesní, fond Knihovna NZM Ohrada

Vilém Věnceslav Havelka a Umění lesní

240 let uplynulo od narození významného českého lesnického buditele Viléma Věnceslava Havelky, který mimo jiné významně přispěl k českému vydání encyklopedie Umění lesní.

více

Jan Evangelista Chadt (Ševětínský) a České lesnické písemnictví

Ve středu 26. února uplynulo 160 let od narození významné osobnosti českého lesnictví, zakladatele tradice památných stromů, pedagoga a spisovatele Jana Evangelisty Chadta (Ševětínského). 

více