Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Dykovy lovecké signály

Dykovy lovecké signály (třetí doplněné vydání, 1947)

Prof. Ing. Antonín Dyk (1871 - 1952) zkomponoval kolem r. 1936 soubor loveckých signálů a hlaholů pro borlici in B.

Čeští myslivci jsou tak jediní v Evropě, kteří mají ucelený soubor vlastních oficiálních loveckých signálů a nepoužívají při významných chvílích praktické myslivosti signály německé. Signály byly komponovány pouze pro jednohlas, ve vícehlasé úpravě nebyly nikdy oficiálně vydány. Jednotlivé melodie byly podloženy návodnými texty, o kterých autor v předmluvě říká: „Připomínám, že veškeré podložené texty (říkadla) nejsou nápěvem, nýbrž pouhou prostoduchou pomůckou pro podporu paměti.“

Součástí třetího rozšířeného vydání jsou také fotografie postojů při troubení bez pušky a s puškou a závěrem také uspořádání vzorného výřadu, pochopitelně s vyznačení místa pro trubače.

Dodnes můžeme slyšet Dykovy signály nejen troubit, ale také zpívat. Od svého prvního vydání byly signály několikrát vydány v různých úpravách tiskem a trubači si je pro své potřeby mnohdy upravovali. Konečně v posledních dekádách prochází signály různými revizemi tak, aby mohly být signály troubeny společně a aby byly odstraněny dodatečně provedené, v některých případech nevhodné úpravy. Definitivní ucelenou podobu získávají signály díky Dr. Petru Vackovi, který v oficiálním vydání uvádí na závěr své předmluvy k revidovanému vydání tzv. trubačského desatera v roce 2003: „Každý myslivec, který ctí kulturní tradice, a natož pak každý trubač, by měl mít TRUBAČSKÉ DESATERO ve své knihovničce tzv. při ruce. Věřím, že toto nové oficiální vydání napomůže dalšímu rozvoji překrásné Dykovy hudby jak mezi mysliveckou tak i nemysliveckou veřejností a po dlouhé roky bude těšit naše srdce.“

Nové oficiální znění Desatera trubačů bylo schváleno Klubem mysliveckých trubačů a kulturní komisí ČMMJ v roce 2001. Z uceleného souboru signálů a hlaholů bylo vybráno deset nejpotřebnějších hlaholů resp. skupinek povelů. TRUBAČSKÉ DESATERO musí každý trubač dobře ovládat, jinak by nebyl schopen odtroubit základní myslivecké akce jako např. hon, zkoušky adeptů, přehlídky trofejí, myslivecký ples, slavnostní schůze a shromáždění apod.

 

Dykovy lovecké signály pro lesnici B a slavnostní fanfáry pro lesní rohy F složil prof. Ing. Antonín Dyk. Vydáno péčí Československé myslivecké jednoty v Brně v roce 1947, vytiskla Brněnská tiskárna v Brně, třetí doplněné vydání. Grafická úprava a úvodní ilustrace Hugo Břehovský.


Fotoalbum