Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Dlouhodobý ediční plán

Dlouhodobý ediční plán na roky 2023–2025

Odborné publikace – výstupy typu B

Autor

Název

Termín vydání publikace

Hořejš Miloš

Nacistická germanizační a osídlovací politika v Protektorátu Čechy a Morava v letech 1942–1945

2023

Urbánek Radim

Mlynářský slovník

2023

Minařík Martin

Poválečné budování nové společnosti. Produkce a spotřeba piva v letech 1945-1961

 

2023

Kubásková Lucie a kol.v

Mendel. Nekonečný příběh – kritický katalog

2023

Vlček Martin

Kritický katalog Šrobárovy obrazové sbírky

2023

Fröhlich Jiří, Cílek Václav, Pecl Karel, Kinský Václav

Moře lesů aneb z historie lesů města Písku

2023

Svobodová Kamila

Kritický katalog předmětů, vztahujících se ke sklepnímu hospodářství, ze sbírek NZM Valtice 

2023

Šenk František

Opavské hostince a hotely 1845-1946

2023

Novák Zdeněk

Zahrada Evropy, II. doplněné vydání

2023

Švábenický František a kol.

Zemědělství 4.0 – kritický katalog

2023

Novotný Gustav

Kapitola z dějin moravského zemědělství /sourozenci Adamcovi/

2024

Jakubská Jana

Dějiny Lesního družstva obce Přibyslavi 

2024

Kinský Václav, Skalický Karel

Nejstarší lesnické a myslivecké – historie a současnost NZM Ohrada

2024

Novák Pavel

Katalog zemědělských provozních staveb období socialismu

2024

Kubů Eduard,

Šouša Jiří

Mezinárodní agrární hnutí v českém objetí

2024

Szturc Jan

Udržitelné využívání půdního fondu ČR k podpoře potravinové a environmentální bezpečnosti

2024

Čeněk Miroslav, Voldřichová Marie

Ornitologické sbírky Národního zemědělského muzea

2024

Sobotková Jitka

Kritické zhodnocení podsbírky Gastronomie 

2024

Kinský Václav

Velikáni českého lesnictví: Theodor Mokrý

2024

Kinský Václav, Skalický Karel

Voroplavba na Otavě

2024

Linhartová Klára

Dřevo ve sbírkách NZM / Kačinského parku - kritický katalog

2024

Ballová Markéta

Sklízecí mlátičky ve sbírkách NZM – kritický katalog

2024

Douša Pavel

Organizace českého muzejnictví 1945-1989

2025

Vlček Martin

Kritický katalog mincí z numismatické sbírky NZM 

2025

Kinský Václav, Skalický Karel

Lesní kalamity a lesnická politika (vybrané kalamity v souvislostech lesnické politiky)

2025

Novák, Zdeněk a kol.

Principy tvorby A. E. Taroucy a malířsko-krajinářská kompozice (NAKI)

2025

Čapounová, Kateřina a kol.

Zahrady v knihách svázané – kritický katalog k výstavě NAKI

2026

Novák, Pavel a kol.

Stopy starých forem hospodaření na půdě v intenzivně zemědělsky, průmyslově a rekreačně využívaných územích – kritický katalog k výstavě NAKI

2027

Čapounová, Kateřina a kol.

Před heřmánkem smekni, před bezinkou klekni – kritický katalog k výstavě NAKI

2027

Novák, Zdeněk a kol.

Průhonický park a škola malířsko-krajinářské kompozice – kritický katalog k výstavě NAKI

2027

Novák, Zdeněk a kol.

Malířsko-krajinářská kompozice v památkách zahradního umění (NAKI)

2027
Linhartová, Klára a kol. Muzea v kraji výstav a za zrcadlem – kritický katalog k výstavě NAKI 2027
Linhartová, Klára a kol. Odraz dějin ve výstavních projektech moravských muzeí v letech 1990 - 2020 – kritický katalog k výstavě NAKI 2027

   

Ediční plán na období 2023–2025 schválen Vědeckou radou NZM dne 6. 1. 2023.