Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Online přednášky NZM na YouTube

Zajímají Vás nejnovější informace ze zemědělství z laboratoří i z praxe? Aktuální témata vám představí přední odborníci online na našem YouTube kanálu.

Přednášky, které probíhají v Národním zemědělském muzeu, pro vás současně zaznamenáváme a zpřístupňujeme na našem YouTube kanálu. Zadržování vody v krajině, úbytek půdy, extrémní sucha, škůdci a choroby, plodiny známé i zapomenuté, léčivé byliny nebo plevele. V zemědělství je stále o čem hovořit, co zkoumat a mnoho cest, kam posunout moderní výzkum.

Nestihli jste přijít na přednášku v NZM? Nevadí, buďte u toho s námi online.

Zázraky šlechtění

Zázraky šlechtění, cyklus přednášek

přehrát na YouTube

Zvědaví

 

Historie a současnost šlechtění kladrubských koní / Ing. Jiří Machek, Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Zajímavě zbarvení sportovní koně / Mgr. Anna Reinbergerová, Stáj Želkovice

Epigenetika – zmatení pojmů? / prof. Ing. Luděk Bartoš, DrSc., Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.

Temné stránky roztomilosti / doc. Ing. Helena Chaloupková, Česká zemědělská univerzita

Využití genových zdrojů ovocných dřevin ve šlechtění a praxi / prof. Dr. Ing. Boris Krška, Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský, Holovousy, s. r. o.

Nové techniky šlechtění rostlin - dostanou v Evropě šanci? / Mgr. Tomáš Moravec, PhD., Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.

Denivky, jak je nezmáne – od botanických druhů k novinkám ve šlechtění / Markéta Macháčková, Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Průhonice

Šlechtění chmele: Klony útočí aneb jak svět k poloranému červeňáku přišel… / Ing. Josef Patzak, Ph.D., Chmelařský institut, s. r. o.

Šlechtění révy na odolnost nejen k houbovým chorobám / Ing. Radek Sotolář, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně

Noc vědců 2022

přehrát na YouTube

 

Senzorika ve šlechtění ovoce / Mgr. Terezie Vojtová, Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský, Holovousy s. r. o.

Máme rádi brambory (nejen na talíři) / Ing. Jaroslav Čepl, CSc., Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod

Digitalizace zemědělství v souvislostech / Ing. Jan Lukáš, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.

Autonomní systémy v zemědělství / Doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze – ProLAB

Cesta vody s člověkem / Ing. Filip Zavřel, H2Ospodař!

Poznávání hub všemi smysly / RNDr. David Novotný Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.

Nový les jinak / Ing. Monika Vejpustková, Ph.D., Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti

Urban farming: různé formy pěstování ve městě / Magdalena Prunerová, Česká koalice pro ochranu biodiverzity a Pureself

Ukrajinské zemědělství – význam a aktuální situace / Mgr. Semen Lysytskyi, ČZU

Nový pohled na dějiny zahradního umění

přehrát na YouTube

 

Zahrada a její nesmrtelní obyvatelé / Ing. Zdeněk Novák, Národní zemědělské muzeum

Ráj a zahrady související / Ing. Zdeněk Novák

Italské zahrady humanismu a renesance / Ing. Zdeněk Novák

Francouzské zahrady absolutismu I. / Ing. Zdeněk Novák

Francouzské zahrady absolutismu II./ Ing. Zdeněk Novák

Zahrada anglická, čínská a japonská / Ing. Zdeněk Novák

Zahrada rokoková a anglo-čínská / Ing. Zdeněk Novák

Zahrada malířsko-krajinářská / Ing. Zdeněk Novák

Zahrady 20. století / Ing. Zdeněk Novák

Noc vědců 2021

přehrát na YouTube

 

Staré krajové odrůdy v našem okolí / Bc. et Bc. Tony Skřipčák

Paul Kupelwieser a jeho doba: vídeňská kulinární zastavení – 1. díl, Hovězí vývar květová špička, fridáty / Irena Korbelářová, Slezská univerzita v Opavě

Video Paul Kupelwieser a jeho doba: vídeňská kulinární zastavení – 2. díl, Bœf àla Mode / Irena Korbelářová, Slezská univerzita v Opavě

Video Paul Kupelwieser a jeho doba – 3. díl, Snídaně na vidličku aneb Gabelfrühstück / Irena Korbelářová, Slezská univerzita v Opavě

O netradičních okopaninách a jejich pěstování u nás / Ing. Andrea Svobodová, Ph.D., Výzkumný ústav bramborářský v Havlíčkově Brodě

Šlechtění: Od výběrů po nové genové techniky / doc. RNDr. Jaroslava Ovesná, CSs., Výzkumný ústav rostlinné výroby

Banky a bankovnictví u zemědělských rostlin / Ing. Vojtěch Holubec, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby

Proměna zemědělské krajiny v čase z pohledu dálkového průzkumu Země / Ing. Jan Lukáš, Ph.D., Výzkumný ústav veterinárnbího lékařství, v. v. i. 

O ovcích a lidech v proměnách času / Ing. Michal Milerski, Ph.D., Výzkumný ústav živočišné výroby, , v. v. i. 

Co jsou vlastně ty přípravky na ochranu rostlin a kdy je nutné je použít? / Ing. Pavel Minář, Ph.D., Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Co jsou vlastně ty přípravky na ochranu rostlin a kdy je nutné je použít II.? / Ing. Štěpánka Radová, Ph.D., Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Destrukce a obnova lesa - rozdíl v rychlosti a čase / doc. Ing. Petr Zahradník, CSc., Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

Čas lidí, čas stromů, čas lesa / prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., Česká zemědělská univerzita, Fakulta lesnická a dřevařská / ČAZV

Šlechtění ovoce je závod s časem / Ing. Lubor Zelený, Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy

Jak uchovávat živé mikroorganismy / RNDr. David Novotný, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby

Čas jako faktor ovlivňující rozvoj nejen střevní mikroflóry drůbeže / Doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph.D., Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. 

Noc vědců 2020

Sledujte přednášky z Noci vědců 2020 na YouTube

přehrát na YouTube

 

Precizní zemědělství – od krajiny po semínko / Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D., Centrum precizního zemědělství, ČZU

Robotizace v ochraně rostlin aneb rostlinolékařství 21. století / Ing. Štěpánka Radová, Ph.D., ÚKZÚZ Brno

Nové technologie v zemědělství / Ing. Jan Lukáš, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Alternativní výživové styly / Ing. Markéta Begany, Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.

Fermentovaná zelenina / Ing. Eliška Kováříková, Ph.D., Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.

Střevní mikrobiota / Mgr. Radko Pechar, Ph.D., Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.

Méně známé bezlepkové plodiny / RNDr., Bc. Zuzana Šmídová, Ph.D., Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.

Luštěniny a jejich klíčení / Ing. Natálie Pečenková, Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.

Paskalizace aneb vysoký tlak v potravinářském průmyslu i lékařství / Ing. Milan Houška, CSc., Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.

Sledování obsahu lepku v potravinách a databáze "Potraviny bez lepku" / Ing. Jana Rysová, Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.

Informace na obalech potravin - co nám vlastně říkají / Ing. Marika Macháčková, Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.

Vývoj nutričně hodnotných potravin z konopného semene / Ing. Miloš Beran, Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.

K čemu slouží aplikace Monitoring eroze zemědělské půdy?

Současné technologie pro produkci bezlepkového ovsa s vysokou nutriční hodnotou / Ing. Václav Dvořáček, Ph.D., Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.

Pěstujme a jezme zdravě

 

Sledujte přednášky Pěstujme a jezme zdravě z cyklu Zvědaví na YouTube

> přehrát na YouTube

Zvědaví logo

 

Planí předchůdci kulturních rostlin – kdo byli a  v čem jsou dodnes dobří / Ing. Vojtěch Holubec, CSc., Genová banka VÚRV, v. v. i.

Staré a méně známé plodiny – šance pro půdu i zdravíIng. Petra Hlásná Čepková, Ph.D., Genová banka VÚRV, v. v. i

Bylinky jako dochucovadla, léčiva i přírodní pesticidyIng. Roman Pavela, Ph.D., VÚRV, v. v. i., Praha-Ruzyně

Desatero správného bylinkářeIng. Kateřina Smékalová, Ph.D., VÚRV, v. v. i., Olomouc

Proč a jak chránit plodiny proti chorobám a škůdcům / Ing. Roman Pavela, Ph.D., VÚRV, v. v. i., Praha-Ruzyně

Mykotoxiny: jed i lékIng. Martin Žabka, Ph.D., VÚRV, v. v. i., Praha-Ruzyně

Není hmyz jako hmyzIng. Kateřina Kovaříková, Ph.D., VÚRV, v. v. i., Praha-Ruzyně

Jaké škůdce ovoce najdeme v zahradách, kdy se vyskytují a jak je přechytračitIng. Kamil Holý, Ph.D., VÚRV, v. v. i., Praha-Ruzyně

Voda a půda jako společenské dilema

 

Sledujte přednášky Voda a půda jako společenské dilema z cyklu Zvědaví na YouTube

> přehrát na YouTube

Zvědaví logo

 

Od meliorační trubky k ptačímu parkuIng. Václav Zámečník a Mgr. Břeněk Michálek, Česká společnost ornitologická

Cena za zdravou krajinu: Kde se střetává realita se sny / Ing. Jaroslav Pražan, Ph.D., Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Jak systém hospodaření ovlivňuje půdní úrodnost / Ing. Miroslav Florián, Ph.D., Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Klikatá cesta za rovnováhou / Ing. Martin Hutař, ekologický producent

Co chybí české krajině. Léčba a prevence / Ing. Zdeněk Jahn, CSc., Státní pozemkový úřad, Pobočka Nymburk

Cesta do krajiny vede kolem nás všech / Ing. Kateřina Zímová, nezávislá krajinná ekoložka, CooLAND z.s.

Půda jako živý ekosystém. Dialog mezi půdou a kořenem / Ing. Jaroslav Záhora, CSc., Mendelova univerzita, Brno

Půda jedová / Dr. Ing. Milan Sáňka, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita

Význam půdy pro zadržení vody v krajině / Ing. Jan Vopravil, Ph.D., Výzkumný ústav meliorací a půdy, v.v.i.

Zadržení vody a půdy v krajině – praktická řešení / Ing. František Pavlík, Ph.D., Státní pozemkový úřad

Klima a krajina: Z partnerů soupeři / prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D., Mendelova univerzita Brno, CzechGlobe

Příběh vody z Milešovky. Diverzita jako životní styl / Daniel Pitek, soukromý zemědělec

Bylinkový den 2019

Sledujte přednášky Bylinkový den 2019 na YouTube

> přehrát na YouTube

 

Co je to KPZ aneb Najdi si svého sedláka Alena Wranová, AMPI – Asociace místních potravinových iniciativ, CooLAND

Bylinky v domácí výrobě kosmetiky Judita Klimentová, Kosmetika hrou

Zahrada jako prostřený stůl aneb Bylinky pro lidi i užitečný hmyzIng. Kateřina Smékalová, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.

Rizika spojená s užíváním léčivých rostlinPharmDr. Jan Martin, Ph.D., Česká fytoterapeutická akademie

Bylinkový den 2018

Sledujte přednášky z Bylinkového dne 2018 na YouTube

> přehrát na YouTube

 

Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny aneb Kdo je kdo v bylinkách? / Ing. Kateřina Smékalová, Ph.D., VÚRV, v. v. i., Olomouc

Pěstujte v nádobách / Ing. Anita Blahušová

O plevelech a jiné havěti / doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., VÚRV, v.v.i., Praha–Ruzyně

Od dalmáckého prachu z chryzantém po moderní ochranu rostlin / Ing. Roman Pavela, Ph.D., VÚRV, v.v.i., Praha–Ruzyně

 

Zvědaví

Bouráme mýty, prezentujeme fakta.

Pod akronymem Z{věda}ví  se skrývají slova Zemědělská Věda – Výzkum. Cykly vzdělávacích přednášek pro všechny, které zajímá vše kolem zemědělství, krajiny a venkova, jsou zaměřené na prezentaci aktuálních výsledků výzkumu. Připravujeme je ve spolupráci s výzkumnými institucemi, resortními organizacemi Ministerstva zemědělství a oborovými nevládními organizacemi.