Muzeum potravin a zemědělských strojů – Ostrava

Polski

Narodowe Muzeum Rolnictwa – Ostrawa

Muzeum artykułów spożywczych i maszyn rolniczych

Narodowe Muzeum Rolnictwa - Ostrawa