Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Vědecká rada

Předseda vědecké rady:
 

doc. PhDr. Miloslav Lapka, CSc.

Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

 

Členové vědecké rady:

 

Ing. Jiří Boháček

ČVUT Praha

 

PhDr. Pavel Douša, Ph.D.

Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

 

Ing. Jiří Houdek

Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

 

Ing. Václav Hrubý, CSc.

Česká akademie zemědělských věd

 

PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr.

Historický ústav, FF Masarykovy univerzity v Brně

 

Ing. Štěpán Kala, MBA, Ph.D.

Ústav zemědělské ekonomiky a informací

 

prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.

Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK v Praze

 

Ing. Jiban Kumar, Ph.D.

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.

 

prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.

Ústav historických věd, FF Univerzity Pardubice

 

Ing. Jan Navrátil, CSc.

Katedra speciální zootechniky, Česká zemědělská univerzita v Praze

 

PhDr. Pavel Novák, CSc.

Národní zemědělské muzeum

 

Mgr. Branislav Panis

Slovenské národné muzeum

 

doc. Ing. Michal Plaček, Ph.D., Ms.c.

Institut sociologických studií, Univerzita Karlova

 

doc. Ing. Milan Jan Půček, MBA, Ph.D.

AMBIS vysoká škola, a.s.

 

prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.

Ústav českých dějin FF UK v Praze

 

Mgr. Jitka Sobotková, Ph.D., tajemnice vědecké rady

jitka.sobotkova@nzm.cz

Národní zemědělské muzeum

 

Mgr. Antonín Šimčík

Slezská univerzita v Opavě

 

doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc.

Katedra pomocných věd historických a archivního studia, FF UK

 

Ing. Hana Urbancová, Ph.D., DBA

Česká akademie zemědělských věd

 

prof. Ing. Jan Vašák, CSc.

Katedra rostlinné výroby, Česká zemědělská univerzita v Praze