Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Časopis Prameny a studie

Prameny a studieISSN 0862-8483
Evidenční číslo: MK ČR E 18799

Časopis byl zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

Etika publikování (pdf)
Pokyny pro autory (pdf)
> Recenzní posudek – formulář (pdf, docx)

> přehled vyšlých čísel, pdf ke stažení

> digitální knihovna NZM

Odborný profil a poslání časopisu

Recenzovaný odborný časopis Prameny a studie je vydáván od roku 1966, původně pod názvem Prameny historie zemědělství a lesnictví. Ke změně názvu došlo v roce 1978. V roce 1993 došlo k přerušení ve vydávání souvislé řady tohoto periodika. Pokusy o obnovení se objevily v roce 1997, ale teprve rok 2006 byl tím přelomovým, kdy vychází číslo 38 a další čísla postupně přibývají. 

Odborná profilace časopisu je odvozena z aktuálních potřeb soudobé historické vědy a muzeologie, současně však přináší i odborné příspěvky interdisciplinárního výzkumu dotýkající se problematik ryze současných, a to v souladu s Koncepcí vědy a výzkumu NZM.
Tematické oblasti časopisu:  
 • Muzeologie
 • Venkov, zemědělství, krajina, etnografie a tradice
 • Rozvoj venkova a regionální rozvoj
 • Lesnictví, lesní hospodářství a myslivost
 • Vodní ekosystém, rybníkářství a rybářství
 • Zahradnictví (ovocnářství, zelinářství, květinářství), vinařství a včelařství 
 • Mechanizace zemědělství a lesnictví
 • Zemědělské, lesnické a další oborové provozní stavby
 • Potravinářský a na zemědělství navazující průmysl a živočišná výroba
 • Kulinární dědictví českých zemí
 • Venkov a zemědělství v umění
 • Osobnosti zemědělství, lesnictví, rybářství, zahradnictví, zemědělského podnikání a příbuzných oborů

Redakce přijímá texty psané v češtině, slovenštině, polštině, němčině a angličtině. 

Periodicita

Časopis Prameny a studie vychází dvakrát ročně (příležitostně i vícekrát).

Vydavatel

Vydavatelem časopisu je Národní zemědělské muzeum, s. p. o., tradiční muzeum českých zemí s rokem svého vzniku 1918. Více k historii muzea.

Redakce

Vedoucí redaktor: prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc. (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova)
Výkonný redaktor: PhDr. Miloš Hořejš (Národní technické muzeum)
 

Redakční rada: 

 • prof. Ing. Ivana Boháčková, CSc. (Česká zemědělská univerzita Praha)
 • prof. PhDr. Jana Burešová, CSc. (Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci)
 • PhDr. Pavel Douša, Ph.D. (Národní zemědělské muzeum, s. p. o.)
 • PhDr. Ľudovít Hallon, SrSc. (Historický ústav SAV)
 • PhDr. Miloš Hořejš (Národní technické muzeum)
 • prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. (Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě)
 • Mgr. Lucie Kubásková (Národní zemědělské muzeum, s. p. o.) 
 • prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc. (Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK)
 • doc. Ing. Michal Plaček, Ph.D., M.sc. (Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo)
 • doc. Ing. Milan Jan Půček, MBA, Ph.D. (AMBIS vysoká škola)
 • PhDr. Miloslav Sabol, Ph.D. (Historický ústav SAV)
 • Ing. Helena Smolová, Ph.D. (Česká akademie zemědělských věd)
 • doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc. (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova)
 • Ing. Hana Urbancová, Ph.D., DBA (Česká akademie zemědělských věd)
 • doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D. (Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně)
 • Ing. Pavla Vrabcová, Ph.D. (Technická univerzita v Liberci)
 • PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D. (Etnologický ústav Akademie věd ČR)
Kontakt:

Redakce časopisu Prameny a studie
Národní zemědělské muzeum, s. p. o.
Kostelní 44
170 78 Praha 7

redakce@nzm.cz

Recenzní řízení

Prameny a studie jsou recenzovaným odborným časopisem. Odborné články a materiály publikované na jeho stránkách procházejí standardním anonymním recenzním řízením za účasti minimálně dvou nezávislých posuzovatelů. Teprve úspěšné zakončení recenzního řízení je předpokladem publikování redakci nabídnutých rukopisných textů.

Prameny a studie – jednotlivá čísla

Většinu čísel časopisu Prameny a studie lze zakoupit online (objednávku najdete po kliknutí na odkaz konkrétního čísla) či stáhnout ve formátu pdf. Pokud chcete objednat více publikací najednou, použijte prosím online formulář pro objednání více publikací. Cena poštovného a balného po ČR pro jednu publikaci činí 180 Kč, pro dvě a více publikací 250 Kč.

2022

Prameny a studie č. 72 různá témata

Prameny a studie č. 71 různá témata

Prameny a studie č. 70 různá témata

2021

Prameny a studie č. 69 různá témata

Prameny a studie č. 68 Voda v krajině

2020

Prameny a studie č. 67 různá témata

Prameny a studie č. 66 různá témata

2019

Prameny a studie č. 65 Agrární osvěta a vzdělávání v českých zemích a na Slovensku 18.–20. století
Prameny a studie č. 64 různá témata

2018

Prameny a studie č. 63 různá témata
Prameny a studie č. 62 různá témata

2017

Prameny a studie č. 61 různá témata
Prameny a studie č. 60 různá témata

2016

Prameny a studie č. 59 Lovecká sídla
Prameny a studie č. 58 různá témata

2015

Prameny a studie č. 57 různá témata
Prameny a studie č. 56 Odkaz Národopisné výstavy českoslovanské 1895 v oblasti etnografie, muzejnictví a památkové péče
Prameny a studie č. 55 různá témata

2014

Prameny a studie č. 54 různá témata
Prameny a studie č. 53 Obory a bažantnice v kulturní historii
Prameny a studie č. 52 různá témata

2013

Prameny a studie č. 51 Z historie zemědělství IV.
Prameny a studie č. 50 Z historie zemědělství III.

2012

Prameny a studie č. 49 Z historie zemědělství II.
Prameny a studie č. 48 Z historie zemědělství I.

2011

Prameny a studie č. 47 Cukrovarnictví, cukrovary a cukrovarníci
Prameny a studie č. 46 Osobnosti v zemědělství

2010

Prameny a studie č. 45 Trvale udržitelný rozvoj
Prameny a studie č. 44 Alchymie v kuchyni

2009

Prameny a studie č. 43 Koně
Prameny a studie č. 42 Odkaz zahradního architekta F. Thomayera

2008

Prameny a studie č. 41 Zemědělství a 50. léta
Prameny a studie č. 40 Brambory

2007

Prameny a studie č. 39 Obchod

2006

Prameny a studie č. 38 115 let NZM

 

Starší ročníky časopisu Prameny a studie

> digitální knihovna Národního zemědělského muzea