Časopis Prameny a studie

Prameny a studie 45. Trvale udržitelný rozvoj

Cena tištěné publikace: 100,- Kč

Publikace Národního zemědělského muzea lze zakoupit na jednotlivých pobočkách muzea nebo objednat online.

2010

Stáhněte si pdf: PaS 45 Trvale udržitelný rozvoj (1,9 MB)

Obsah čísla: 

Zdeněk Novák: Úvodní slovo generálního ředitele NZM
Miloslav Lapka, Eva Cudlínová: Jak je dlouhá historie trvale udržitelného rozvoje?
Jan Andreska: Medvěd hnědý (Ursus arctor), jeho vymizení a návrat do naší přírody
Miloslav Čeněk: Některé nevyřešené otázky v problematice nepůvodní ichtyofauny v České republice
Eva Horsáková: Změny tradičních venkovských krajin
Miloslav Lapka, Eva Cudlínová: SOStainability: kdy začne trvalá udržitelnost?
Jan Láznička: Zemědělské stroje a jejich vliv na trvale udržitelný rozvoj
Pavel Novák: Udržitelnost profese zemědělec v českých zemích v letech 1948-1989 (na příkladu Kutnohorska)
Drahomíra Nováková, Pavel Novák: K proměnám českého venkova v období 1948-1989 (na příkladu Kutnohorska)