Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Prameny a studie 70

Prameny a studie 70

Cena tištěné publikace: 115,- Kč

Publikace Národního zemědělského muzea lze zakoupit na jednotlivých pobočkách muzea nebo objednat online.

2022

stáhněte si pdf: Prameny a studie 70 (18,3 MB)

 

 

Obsah čísla

ÚVODEM

Zdeněk Novák

Aleje ovocných stromů – významná součást české kulturní krajiny

Allées of Fruit Trees – An Important Element of Czech Cultural Landscape

SEKCE PŘÍRODOVĚDNÁ

Kamila Svobodová

Odrůdy ovoce pěstované v ovocné školce na ostrově v rybníku Porz u Mikulova v roce 1815

Varieties of Fruit Grown in a Fruit Nursery on the Island in the Porz Pond near Mikulov in 1815

MATERIÁLOVÉ STUDIE  

Hana Urbancová, Eva Karská, Pavla Vrabcová, Vendula Prjachová

Časopis Horticultural Science a jeho přínos pro globální výzkum nejen z oblasti ovoce a zeleniny

Horticultural Science Journal and its Contribution to Global Research not only in the Field of Fruit and Vegetables

František Paprštejn, Vojtěch Holubec

Výzkum a konzervace krajových odrůd ovocných dřevin jako kulturního bohatství Šumavy a jako indikátorů původního osídlení

Research and Conservation of Regional Varieties of Fruit Trees as a Cultural Heritage of the Bohemian Forest and as Indicators of Its Original Settlement

SEKCE SPOLEČENSKOVĚDNÍ

Pavel Novák

Ovocnictví na chotkovském panství Nové Dvory u Kutné Hory ve třetí čtvrtině 19. století

Fruit farming at the Chotek Estate of Nové Dvory near Kutná Hora in the Third Quarter of the Nineteenth Century

Jiří Petráš

Potomci „peckařů“. Sonda do historie počátků zemědělského družstevnictví na Lhenicku po druhé světové válce

Descendants of Fruit Growers. A Probe into the Origins of Agricultural Cooperatives in the Lhenice Region After the Second World War

Jana Jakubská

Potřebuješ pomoci? Sílu najdeš v ovoci. Chceš se cítit skvěle, prima? Pomůže ti zelenina! Ohlédnutí za ovocnářsko-zelinářskými archivními soubory Národního zemědělského muzea

Do you need help? Fruit power comes to aid. You want to feel great? Have veggies on your plate! A look into the Fruit and Vegetable Growing Archive Collections of the National Museum of Agriculture

MATERIÁLY A ZPRÁVY 

 

Kamila Svobodová

Markel, Martin: Svobodný vinohrad. Historické kořeny terroir moravských vinic a vín, Mendelova univerzita v Brně 2020, 258 stran