Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Koncepce vědy a výzkumu v Národním zemědělském muzeu

Na zasedání Vědecké rady muzea byla projednána a následně 28. 8. 2017 schválena Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace na období let 2018–2022, která rozpracovává předchozí Koncepci vědy a výzkumu Národního zemědělského muzea, s. p. o., 2016–2022. Základními cíli je vědecké zhodnocení sbírky NZM v kontextu prostředí, z něhož sbírkové předměty pocházejí, a dosažení vyrovnanějšího stupně poznání v jednotlivých podsbírkách; zpracovávání dějin zemědělství (lesnictví, rybářství, vývoje a rozvoje venkova atd.) v interdisciplinárním diskurzu a ve vazbě na posilování udržitelného hospodaření; využití sbírkového fondu a dalších poznatků pro identifikaci tradičních, udržitelných způsobů zemědělské, lesnické, rybářské či potravinářské výroby, gastronomie a péče o krajinu; prezentace sbírkového fondu a výsledků výzkumu dějin agrárního sektoru prostřednictvím dlouhodobých a dočasných expozic, tvorby kritických katalogů, katalogů k výstavám a expozicím, publikačních výstupů, konferencí, workshopů, přednášek a vytvoření platformy pro setkávání odborníků v dané oblasti (Výzkumná platforma NZM: odkaz prof. dr. Josefa Kazimoura).

Dokumenty ke stažení: