Muzeum potravin a zemědělských strojů – Ostrava

Navštivte NZM Ostrava

V atraktivním areálu Dolní oblast Vítkovice jsme pro vás 18. září 2020 otevřeli první státní muzeum v Ostravě. Nechte se přesvědčit, že Severní Morava a české Slezsko jsou zemědělskými oblastmi s dlouhou tradicí potravinářské výroby i produkce zemědělské techniky.

Ostravská pobočka Národního zemědělského muzea nabízí expozice věnované potravinám a zemědělským strojům. Třetím tématem muzea je Ostrava a v širším pohledu region severní Moravy a českého Slezska. Prezentujeme regionální zemědělské a potravinářské tradice.

V expozici Zemědělská technika si můžete prohlédnout traktory, stroje na zpracování píce a stroje na zpracování obilovin. V Depozitáři potravin se interaktivní formou dozvíte vše o potravinách, v Galerii českých potravin představujeme 30 současných zajímavých potravin. Součástí galerie ve 2. NP je také edukační centrum.

Muzeum je otevřeno celoročně, každý den v týdnu včetně pondělí kromě vánočních svátků, vždy od 10 do 18 hodin.   > otevírací doba

Děti a mládež do 18 let mají vstup zdarma, kompletní ceny vstupného naleznete v ceníku.

 


Moravskoslezský kraj

Poskytnutí účelově určené dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje „Zemědělské kulturní dědictví a tradice Moravskoslezského kraje prezentované v Národním zemědělském muzeu“

Moravskoslezský kraj poskytl příjemci neinvestiční dotaci v maximální výši 80 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu Zemědělské kulturní dědictví a tradice Moravskoslezského kraje prezentované v Národním zemědělském muzeu ve výši 1.030.000 Kč, účelově určenou dotaci k úhradě uznatelných nákladů projektu. Projekt původně určený pro rok 2020 byl kvůli pandemii koronaviru prodloužen i na rok 2021.

Během těchto dvou let byly finanční prostředky kromě provozu použity při organizování lektorských programů zaměřených na jednotlivé expozice a také na jednodenní akce:

  • Dožínky na Raduni 15. 8. 2020
  • Dožínky na Raduni 14. 8. 2021
  • Ostravská muzejní noc 28. 8. 2021
  • Noc vědců 24. 9. 2021
  • Restaurant Day 18. 9. 2021

V roce 2022 byly finanční prostředky ve výši 1.500.000 Kč použity na provoz, organizování lektorských programů zaměřených na jednotlivé expozice a také na akce:

  • Život na zahradě – krajská zahrádkářská výstava 23.-24.9.2022
  • Noc vědců 30.9.2022
  • Moravskoslezský jarmark 8.10.2022

V roce 2022 byla Národnímu zemědělskému muzeu Ostrava poskytnuta dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji (Číslo smlouvy: 01750/2022/RRC). Hlavním cílem projektu s názvem Digitální revoluce v Zemědělství byla instalace interaktivního prvku s audiovizuální prezentaci ve výstavě Zemědělství 4.0, která návštěvníkům přibližuje Smart řešení v současném zemědělství. Aplikace prezentuje základními okruhy moderních technologií užívaných v tzv. precizním zemědělství.                                                                  

V rámci programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji byla z dotace Moravskoslezského kraje podpořena akce Fajne léto, kterou pořádalo pro veřejnost Národní zemědělské muzeum Ostrava dne 3.9.2022 ve spolupráci s Technotrasou.

Celková výše dotace poskytnuta Moravskoslezským krajem byla 250 000 Kč.

V roce 2023 byla Národnímu zemědělskému muzeu Ostrava poskytnuta dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji (Číslo smlouvy: 01920/2023/RRC). Hlavním cílem projektu s názvem ODÉR – Olfaktorický Dynamický Environmentální Reaktor je přiblížit veřejnosti pachy a vůně v zemědělství prostřednictvím Interaktivní laboratoře.

V rámci programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji byla z dotace Moravskoslezského kraje podpořena akce Fajne léto, kterou pořádalo pro veřejnost Národní zemědělské muzeum Ostrava dne 16. 9. 2023 ve spolupráci s Technotrasou.

Celková výše dotace poskytnuta Moravskoslezským krajem byla 250 000 Kč.


TechnotrasaTECHNOTRASA

Národní zemědělské muzeum Ostrava je součástí projektu Technotrasa – surová krása. Projekt propojuje unikátní místa, na kterých návštěvníky čekají výjimečné zážitky připomínající výraznou technickou a řemeslnou minulost severní Moravy a Slezska. Technotrasa ukazuje nejen surovou krásu kraje, ale přibližuje také autentické příběhy průmyslníků, hutníků, horníků, rolníků, textilníků, železničářů, kloboučníků, lesníků, mlynářů či vojáků. Zapojená místa interaktivní formou představují řemesla a unikátní místa úzce spjatá s technikou a starými řemesly.

 

Zážitky v regionech

 

Aktuální epidemická opatření platná v našem muzeu naleznete zde.