Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Odborné publikace

Publikace Národního zemědělského muzea lze zakoupit na jednotlivých pobočkách muzea nebo si je objednat online prostřednictvím e-shopu Profi Press. Vybrané publikace si lze stáhnout v pdf (odkaz najdete u popisu publikace).

> přejít do e-shopu

Zaměstnanci Národního zemědělského muzea vykazují bohatou publikační činnost, která reflektuje základní směry výzkumu, korespondující s jeho jednotlivými pobočkami: Praha – Příběh zemědělství, Čáslav – muzeum zemědělské techniky, Kačina – muzeum českého venkova, Ohrada – muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství, Valtice – muzeum vinařství, zahradnictví a krajiny (včetně Expozice Pivovarnictví ve Znojmě); Ostrava – Expozice potravin a zemědělská technika.

> Ediční plán NZM

Kromě neperiodických publikací muzeum vydává časopis Prameny a studie. Vychází dvakrát až třikrát ročně a nabízí studie z rozličných tematických okruhů přispívající k poznání širších souvislostí ve vývoji zemědělství, lesnictví, potravinářství aj.

 

Vyšlo 2022 / 2021 / 2020 / 201920182017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006

 

Vyšlo 2022:

Dějiny lesnictví, 1.–3. díl  

Dějiny lesnictví, 1.–3. díl

Vladimír Simanov
 

Kulinární tradice českých regionů

Jitka Sobotková – Lucie Kubásková – Jana Jírovcová
 

Sbírkové včelí úly

Evžen Báchor

 

Vyšlo 2021:

 

Rybník, krajina a my v soukolí času

Miroslav Čeněk – Jana Jakubská
  Kulinární tradice moravských a slezských regionů Lucie Kubásková – Jana Jírovcová
  Stavba a plavba šífů na Vltavě Jiří Svoboda – Nikolaj Savický

 

Vyšlo 2020:

Sbírka parafínových modelů hrušek

Kamila Svobodová – Vilém Křeček – Dominika Švédová
Lékaři rostlin Martin Kopeček – Jana Jírovcová
Česká rybí kuchyně aneb kapr nejen o Vánocích

Lucie Kubásková – Jana Jakubská – Miroslav Čeněk

Lidé a koně v díle grafika a malíře Emila Kotrby

Petr Kmošek

Karel Gangloff: lesní Archimédés

Rudolf Šimek a kol.

Venkov bez mezí

Pavel Boštík

Udidla v historii a dnes (typy a působení) Řízení rizik a příležitostí (aplikace na případ muzea) Ochrana, František – Půček, Milan Jan a kol.
Pivovar Nošovice v době centrálně plánované ekonomiky

František Švábenický

 

Vyšlo 2019:

Minipivovary a řemeslné pivovary

Tomáš Maier

Udidla v historii a dnes (typy a působení) Udidla v historii a dnes (typy a působení) Nedvídková, Anna
Podpory potravinářského sektoru ČR v kontextu s fondy EU a jejich dopady Podpory potravinářského sektoru ČR v kontextu s fondy EU a jejich dopady Náglová, Zdeňka
Metodologie a řízení výzkumu v muzeu Ochrana, František – Půček, Milan Jan a kol.

 

Vyšlo 2018:

Motorová pila a její historie, obálka Motorová pila a její historie Simanov, Vladimír – Bernacký, Radan
Příběhy ze stoletého muzea Příběhy ze stoletého muzea

Tomíčková, Monika – Pohl, Olga 

100 let Národního zemědělského muzea 100 let Národního zemědělského muzea

Kubů, Eduard – Šouša, Jiří – Šimčík, Antonín a kol.

Koně v životě a obrazech malíře Ludvíka Vacátka Koně v životě a obrazech malíře Ludvíka Vacátka Kmošek, Petr
Největší objev. Fenomén zemědělství ve 100 předmětech (katalog)

Největší objev. Fenomén zemědělství ve 100 předmětech

katalog výstavy

Jareš, Jakub – Závodová, Kateřina  – Zeinerová Brachtlová, Michaela 

"Taková tlačenice na jednom dvorečku!" aneb První pozemková reforma na velkostatcích Křivoklát, Plasy a Radnice (1918–1938) "Taková tlačenice na jednom dvorečku!" aneb První pozemková reforma na velkostatcích Křivoklát, Plasy a Radnice (1918–1938) Kaucká, Kristýna

 

Vyšlo 2017:

Venkov, rolník a válka v českých zemích a na Slovensku v moderní době Venkov, rolník a válka v českých zemích a na Slovensku v moderní době

Balcarová, Jitka – Kubů, Eduard – Šouša, Jiří

Efekty podpor vzniku nových odbytových organizací v České, Slovenské a Polské republice Efekty podpor vzniku nových odbytových organizací v České, Slovenské a Polské republice Kotyza, Pavel
Zahrada Evropy. Kritický katalog výstavy Zahrada Evropy. Kritický katalog výstavy Novák, Zdeněk – Zámečník, Roman
Zahradní umění první Československé republiky a její zahradníci Zahradní umění první Československé republiky a její zahradníci Steinová, Šárka – Zámečník, Roman – Ottomanská, Stanislava a kol.
Život a dílo zahradního architekta Josefa Vaňka (1886–1968)

Život a dílo zahradního architekta Josefa Vaňka (1886–1968) 

Ottomanská, Stanislava – Steinová, Šárka
Vzpomínky zahradního architekta Josefa Vaňka na velkou válku Vzpomínky zahradního architekta Josefa Vaňka na velkou válku Steinová, Šárka – Štér, Roman
Zahradní architektura první poloviny 20. století Zahradní architektura první poloviny 20. století (sborník z konference) Steinová, Šárka (ed.)
Sallačova sbírka turovitých Sallačova sbírka turovitých. Kritický katalog Čeněk, Miroslav – Voldřichová, Marie
Zahrada Evropy. Osudy zahradního umění na Moravě pohledem 21. století

Zahrada Evropy. Osudy zahradního umění na Moravě pohledem 21. století

Novák Zdeněk
Zahrady a parky hraběcího rodu Chotků Zahrady a parky hraběcího rodu Chotků Novák, Pavel – Lukášová, Eva – Petráš, Stanislav – Hutťanová, Jana
Zelené zlato. Kartelizace chmelařství v českých zemích (1890-1938) Zelené zlato. Kartelizace chmelařství v českých zemích (1890–1938) Pojar Vojtěch
Stopy českých zahradních architektů na Slovensku Ottomanská, Stanislava – Steinová, Šárka
Po stopách českých prvorepublikových zahradních architektů Ottomanská, Stanislava – Steinová, Šárka – Zámečník, Roman

 

Vyšlo 2016:

České lesy v datech a číslech Simanov Vladimír
Sbírka parafínových modelů jablek Křeček, Vilém – Svobodová, Kamila – Švédová, Dominika
Lesní školkařství v České republice – od historie k současnosti Foltánek Vladimír
Včelí úly Báchor, Evžen – Sládek, Karel
Vesnice severovýchodních Čech v období kolektivizace 1948–1960 Cihlář Jiří
Lidová architektura na Národopisné výstavě českoslovanské v Praze roku 1895 Novák, Pavel – Jakubská, Jana


Vyšlo 2015:

Vývoj lesnické techniky v českých zemích v letech 1945–1992 Simanov Vladimír
Úvahy a stati o agrární modernizaci v českých zemích: In memoriam hospodářského historika Jaroslava Pátka Balcarová, Jitka - Kubů, Eduard - Šouša, Jiří
Život, dílo a doba zahradního architekta Josefa Minibergera Ottomanská, Stanislava - Steinová, Šárka
Život a dílo zahradního architekta Josefa Kumpána Ottomanská, Stanislava - Steinová, Šárka

 

Vyšlo 2014:

Urbarium neoscriptum cum explicatione brevi Urbarium neoscriptum cum explicatione brevi čili Nově sepsaný řád všech trvalých povinností a rent, které plní a odvádějí dědiční poddaní slavného kláštera Broumova ve městě a okolí

Steinová, Šárka –Waage, Vladimír –Koláčný, Jaroslav 

HLUBOKÁ – Lovecký zámek Ohrada a schwarzenberská sídla na panství Hluboká nad Vltavou HLUBOKÁ – Lovecký zámek Ohrada a schwarzenberská sídla na panství Hluboká nad Vltavou

Ivanega Jan

Ohrada - Lovecký zámek Ohrada. Stavební dějiny OHRADA – Lovecký zámek Ohrada. Stavební dějiny Ivanega Jan
Poslední ráj Adolfa Schwarzenberga Poslední ráj Adolfa Schwarzenberga Slaba, Martin – Slabová, Markéta
Sallačova sbírka jelenovitých Sallačova sbírka jelenovitých Čeněk, Miroslav – Robovský, Jan –  Voldřichová, Marie
Stavby na Novodvorsku a Žehušicku Stavby na Novodvorsku a Žehušicku v průběhu staletí Novák Pavel
Zemědělství na jižní a jihovýchodní Moravě v polovině 19. století ve světle stabilního katastru Zemědělství na jižní a jihovýchodní Moravě v polovině 19. století ve světle stabilního katastru Svobodová Kamila

Vyšlo 2013:

Osudový příběh Československého zemědělského muzea Osudový příběh Československého zemědělského muzea (1891) 1918–1952 Steinová Šárka

 

Vyšlo 2012:

Justiční statky. Vězni a zemědělství Justiční statky. Vězni a zemědělství

Hladík, Ondřej – Steinová, Šárka

 

Vyšlo 2011:

  ENCYKLOPEDIE STROJŮ A NÁŘADÍ: Lesnictví, myslivost a rybářství pdf ke stažení (21 MB)
  ENCYKLOPEDIE STROJŮ A NÁŘADÍ: Zahradnictví pdf ke stažení (4 MB)
  ENCYKLOPEDIE STROJŮ A NÁŘADÍ: Zemědělství pdf ke stažení (9,4 MB)
  ENCYKLOPEDIE STROJŮ A NÁSTROJŮ: Potravinářská výroba pdf ke stažení (9,4 MB)
  ENCYKLOPEDIE NÁŘADÍ, STROJŮ A POMŮCEK: Venkovská řemesla pdf ke stažení (7,26 MB)
  Svědectví map – lesnické mapy  
  Svědectví map – mapy lesa  

 

Vyšlo 2010:

  • Svědectví map
  • Svědectví map – lesní mapy

 

Vyšlo 2009:

  • Mechy a lišejníky ve sbírkách NZM Ohrada

 

Vyšlo 2008:

  • František Thomayer – život a dílo zahradního architekta

 

Vyšlo 2007:

  • Dějiny hmotné kultury

 

Vyšlo 2006:

  • Lidé, krajina a zemědělství