Odborné publikace

Sallačova sbírka jelenovitých

Sallačova sbírka jelenovitýchČeněk, Miroslav – Robovský, Jan –  Voldřichová, Marie

ISBN  978-80-86874-51-7

Praha : Národní zemědělské muzeum, s. p. o., 2014

545,- Kč

Publikaci lze objednat online nebo zakoupit na jednotlivých pobočkách muzea (doporučujeme telefonicky ověřit dostupnost). 

 

Anotace: Na počátku 20. století shromáždil středoškolský profesor Vilém Sallač (1852–1927) unikátní sbírku paroží jelenovitých z celého světa, doplněnou menší kolekcí rohů turovitých. Poprvé byla sbírka vystavena v roce 1908 v Praze. Velký ohlas vyvolala na 1. internacionální myslivecké výstavě ve Vídni v roce 1910. Od roku 1967 je sbírka umístěna v loveckém zámku Ohrada jako součást sbírek Národního zemědělského muzea. V této práci je představen autor sbírky, její osudy a komentář k jednotlivým druhům obsažených ve sbírce. Text doplňují boxy s obecnějšími informacemi a zajímavostmi týkajícími se jelenovitých a osobností, jež se jimi zabývali a zabývají. Vlastní kritické zhodnocení současného stavu sbírky je provedeno formou tabulky s výčtem všech sbírkových předmětů a s navrženými změnami v jejich názvosloví a taxonomickém zařazení. Publikace je doplněna fotografiemi paroží jednotlivých druhů i živých jedinců a původními ilustracemi.