Odborné publikace

OHRADA – Lovecký zámek Ohrada. Stavební dějiny

OHRADA – Lovecký zámek Ohrada. Stavební dějinyIvanega, Jan

ISBN  978-80-86874-55-5

Praha : Národní zemědělské muzeum, s. p. o., 2014

370,- Kč

Publikaci lze objednat online nebo zakoupit na jednotlivých pobočkách muzea (doporučujeme telefonicky ověřit dostupnost). 

Anotace: Cílem knihy Lovecký zámek Ohrada. Stavební dějiny je přiblížení průběhu výstavby objektu a mladších stavebních úprav. Na základě kulturně historicky pojatých dějin umění zachycuje stavbu v jednom okamžiku její dějinnosti v širších dobových souvislostech. Těžiště zájmu práce leží v období výstavby Ohrady. Bohatý pramenný materiál, jenž se skládal z korespondence, inventářů, účtů, plánové dokumentace, kartografických pramenů, ojedinělých vyobrazení a soudobých teoretických prací umožnil ukázat proces výstavby objektu v jeho plastičnosti.