Odborné publikace

Rybník, krajina a my v soukolí času

Rybník, krajina a my v soukolí časuMiroslav Čeněk – Jana Jakubská

ISBN: 978-80-88270-26-3

Praha: Národní zemědělské muzeum, s. p. o., 2021

Neprodejné (NAKI)

Stáhněte si pdfRybník, krajina a my v soukolí času

Anotace: Výstava „Rybník, krajina a my v soukolí času“ a její kritický katalog jsou výstupy projektu NAKI II – Kulturní tradice českého rybářství ve světle jejího využití v cestovním ruchu a krajinotvorbě (DG18P02OVV057). Navazují na výstavu „Česká rybí kuchyně aneb kapr nejen o Vánocích“ a stejnojmenný kritický katalog, čímž završují čtyřletý výzkum způsobů moderní prezentace fenoménu rybářství a rybníkářství v české kulturní krajině s propojením národní i regionální identity v průřezu historie středoevropského prostoru až po současnost.

Téma je velmi rozsáhlé, zahrnuje celé druhé tisíciletí a oblast celé dnešní České republiky s drobnými přesahy do okolní Evropy. Výstava představovala rybník jako prvek, který vedle hlavní funkce produkce ryb významně ovlivňuje tvárnost krajiny, životní prostředí a život obyvatel. Prostřednictvím vybraných sbírkových předmětů a obrazového materiálu ze Sbírky NZM i artefaktů zapůjčených z jiných institucí neotřele zachycovala počátky rybníkářství v českých zemích, jeho bouřlivý rozvoj na počátku novověku, technologie stavby rybníků a jejich vývoj, změny v krajině a ohlasy na ně.

Rybníky v krajině představují potenciál pro zvýšení její biodiverzity, vznik nových biotopů včetně biotopu hrází s unikátní flórou a faunou. Katalog zachycuje, jak se vyvíjely jednotlivé profese týkající se rybníků, a zobrazuje celoroční průběh prací souvisejících s chovem ryb a péčí o rybníky. Podtrhuje také význam rybníků v lidové kultuře, umění i v každodenním životě člověka.