Odborné publikace

Stavba a plavba šífů na Vltavě

Jiří Svoboda – Nikolaj Savický

ISBN 978-80-88270-20-1

Praha: Národní zemědělské muzeum, s. p. o., 2021

Cena 100 Kč

Tištěnou publikaci lze zakoupit v obchůdku pražské pobočky NZM během jeho otevírací doby. V sezóně je možné zakoupit ve vybraných pobočkách NZM, kde doporučujeme telefonicky ověřit dostupnost.

 

Publikace Stavba a plavba šífů na Vltavě se věnuje dějinám vltavsko-labské vodní cesty, konkrétně dřevěným nákladním lodím, tedy vltavským šífům. Věnuje se též památce plaveckých rodů z povltavských měst a obcí, jejichž příslušníci stojí za slavnou tradicí vnitrozemské plavby v Čechách. Autoři se zaměřili především na úlohu lodního stavitelství a provozu šífů na Vltavě a Labi v ekonomickém a společenském životě země. Vnitrozemská lodní doprava bývá v Čechách od středověku do 19. století spojována především s dopravou soli, dříví a později grafitu, což autoři detailně popisují a současně upozorňují na mnohem všestrannější využití, např. ve stavebnictví či turismu. Autoři pracovali se značným množstvím písemných a ikonografických pramenů, zejména technických výkresů, norem, předpisů a fotografickou dokumentací. Publikace Stavba a plavba šífů na Vltavě představuje významný příspěvek k dané problematice.