Odborné publikace

Kulinární tradice moravských a slezských regionů

Kulinární tradiceLucie Kubásková – Jana Jírovcová

ISBN: 978-80-88270-25-6

Praha: Národní zemědělské muzeum, s.p o., 2021

Stáhněte si pdfKulinární tradice moravských a slezských regionů

Anotace: Kritický katalog ke stejnojmenné výstavě je vědeckým výstupem projektu NAKI II – Kulinární dědictví českých zemí: paměť, prezentace a edukace (DG18P02OVV067). Katalog názorně prezentuje na vybraných sbírkových předmětech a v souvislosti se zpracováním zemědělských produktů šíři a rozmanitost tradiční gastronomie Moravy a Slezska. Potvrdila se výchozí premisa, že zemědělství, hospodářský rok, svátky a obyčeje či sociální postavení hrály nezanedbatelnou roli při vývoji skladby tradiční lidové kuchyně a společně ji determinovaly. Dostupné produkty z vlastního hospodářství v součinnosti s výrobní oblastí daného regionu vytvářely jídelníček, který se vyznačoval spíše rychlejšími, jednoduššími, bezmasými jídly ve všední den a snahou po větší rozmanitosti a bohatosti chodů během svátků, rodinných oslav, posvícení, hodů apod. V první řadě bylo snahou především zasytit, zpracovat sezonní suroviny a neplýtvat jídlem. Teprve s postupnou industrializací ve 20. století, spojenou s pronikáním městské stravy, rozšířením tištěných kuchařek a se změnou životního stylu obyvatel, pro které již zemědělství nebylo primárním zdrojem obživy, se regionální strava začala měnit a vytrácet.

Rovněž se potvrdil předpoklad, že pokrm připravený ze stejných surovin se v různých oblastech mezi sebou v postupech přípravy lišil jen minimálně, ale odlišovalo jej názvosloví. Nebylo však cílem podat encyklopedický výčet všech pokrmů a jejich názvů, ale propojit zpracování zemědělských produktů jako výchozí suroviny s přípravou konkrétních jídel a názorně ukázat kulinární dědictví z jiného úhlu pohledu. Došlo k symbióze mezi výzkumem sbírkového fondu Národního zemědělského muzea s pracemi a závěry řady významných osobností věnujících se etnografickému bádání v oblasti tradičního stravování. V neposlední řadě katalog i výstava seznamují širokou veřejnost nejen s kulinárními tradicemi našich předků, ale přispívají také k pozitivnímu formování a inspiraci v oblasti gastronomie.


Fotoalbum