Odborné publikace

Po stopách českých prvorepublikových zahradních architektů

Stanislava Ottomanská – Šárka Steinová – Roman Zámečník

ISBN 978-80-86874-85-2 2017

Praha : Národní zemědělské muzeum, s. p. o., 2017

260 Kč

Publikaci lze objednat online nebo zakoupit na jednotlivých pobočkách muzea (doporučujeme telefonicky ověřit dostupnost). 

 

Anotace: Kritický katalog výstavy „Po stopách českých prvorepublikových zahradních architektů“ se zaměřuje na profesní život nejvýznamnějších českých zahradních architektů tvořících na území nynější České a Slovenské republiky přibližně v první polovině 20. století. Členění výstavy a katalogu do tří základních celků tematicky vystihuje bohatost tehdejší zahradně-architektonické tvorby prezentované díly Františka Thomayera, Josefa Kumpána, Josefa Minibergera, Josefa Vaňka a Otokara Fierlingera. Ukázky desítek reprodukcí dobových zahradních výkresů seznamují s výtvarným umem jednotlivých osobností oboru.

Autoři výstavy a kritického katalogu zejména věnovali pozornost jejich nejvýznamnějším projektům a realizacím z tehdejšího Československa. Vyjmenovaní zahradní architekti se totiž nezřídka podíleli na úpravách zahrad a parků, které si dnes běžně spojujeme s pojmy, jako je československá a posléze česká státnost. Někteří z nich pracovali přímo pro kancelář prezidenta ČSR a podíleli se na úpravách zahrad Pražského hradu, jiní byli aktivní při úpravách zahrad zámku v Lánech, který si za své letní sídlo zvolil již T. G. Masaryk, anebo působili při úpravách zahrad československých státníků v Sezimově Ústí. Zmíněna je také životní pouť architektů uvedením základních milníků z jejich rodinného, studentského a profesního života.

 

Kritický katalog vznikl jako jeden z produktů Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity, financovaného Ministerstvem kultury ČR při řešení DF13P01OVV003 projektu pod názvem „Zahradně-architektonická tvorba v kontextu realizace cílů národního obrození během 1. Československé republiky.“