Odborné publikace

Česká rybí kuchyně aneb kapr nejen o Vánocích

Česká rybí kuchyněLucie Kubásková – Jana Jakubská – Miroslav Čeněk

ISBN 978-80-88270-15-7

Praha: Národní zemědělské muzeum, s.p o., 2020

Stáhněte si pdf: Česká rybí kuchyně aneb kapr nejen o Vánocích

Anotace: Předkládaný kritický katalog česká rybí kuchyně aneb kapr nejen o Vánocích je vědeckým výstupem projektu NAKI – Kulturní tradice českého rybářství ve světle jejího využití v cestovním ruchu a krajinotvorbě (DG18P02OVV057).

Katalog přibližuje kulinární dědictví a gastronomické tradice spojené s rybářskou kulturou a zpracovává materiál umožňující revitalizaci gastronomických tradic české společnosti využívajících rybu jako prvek materiální i ikonický. Popisuje symbolickou cestu ryby od její přepravy, uchování, přes prodej a přípravu až na náš talíř.

Katalog se skládá ze tří částí – uchování a prodej ryb; zpracování ryb a rybí tradice v období Vánoc. První část se věnuje způsobům uchování ryb po výlovu, jejich následnému transportu a distribuci. Ve druhé části jsou nastíněny procesy spojené se zpracováním a přípravou ryb, servírování a problematika konzumace ryb. Třetí část se zabývá specifickým tématem Vánoc a vánočních zvyků, které jsou s motivem ryby symbolicky i prakticky spjaty. Pojítkem jednotlivých témat se staly vybrané recepty prezentované současně s rybami, jejichž úpravy se týkají.

Katalog není tvořen pouze strohým pozitivistickým výčtem sbírkových předmětů a jejich označením, nýbrž prostřednictvím rozšířených popisků umožňuje propojení těchto předmětů, coby zástupných symbolů, s výkladem návazné obecné problematiky.