Odborné publikace

Podpory potravinářského sektoru ČR v kontextu s fondy EU a jejich dopady

Podpory potravinářského sektoru ČR v kontextu s fondy EU a jejich dopadyZdeňka Náglová

ISBN: 978-80-88270-09-6

Praha: Národní zemědělské muzeum, s. p. o., 2019

200,- Kč

Tištěnou publikaci lze objednat online nebo zakoupit na jednotlivých pobočkách muzea (doporučujeme telefonicky ověřit dostupnost).

Stáhněte si pdf: Podpory potravinářského sektoru ČR v kontextu s fondy EU a jejich dopady (3,7 MB)

 

Anotace: Publikace se zabývá problematikou potravinářského průmyslu. Cílem je vyhodnotit dopady investičních podpor plynoucích z Programu rozvoje venkova a Operačního programu Podnikání a inovace v letech 2007–2013 potravinářským podnikům. Dopady podpor lze na celooborové úrovni vyhodnotit jako značně diferencované a v řadě případů jako nedostačující. Autorka identifikuje problémové oblasti a formuluje doporučení směřující k lepšímu využití podpor pro zvýšení výkonnosti a konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu. 
Hlavní přínos práce spočívá v kvantifikaci dopadů dotací v potravinářském průmyslu. Otázky dopadů investičních podpor v českém potravinářském průmyslu již hodnoceny byly, nicméně neuvažují oborové členění, které práce zahrnuje. Zároveň autorka identifikuje problematické oblasti, tzn. obory a právní formy žadatelů s nízkou investiční aktivitou a vysokou neúspěšností projektů. Tím výsledky mohou napomoci ke směřování podpor v rámci nového PRV 2014–2020 a OPPIK 2014–2020 a mohou sloužit zároveň jako východisko pro distribuci prostředků v novém programovacím období. Výsledky proto mohou být využity odbornými institucemi zabývajícími se touto problematikou, oborovými svazy či garanty, resp. poskytovateli podpor.