Odborné publikace

Vesnice severovýchodních Čech v období kolektivizace 1948–1960

Jiří Cihlář

ISBN: 978-80-86874-73-9

Praha : Národní zemědělské muzeum, s. p. o., 2016

526,- Kč

Publikaci lze objednat online nebo zakoupit na jednotlivých pobočkách muzea (doporučujeme telefonicky ověřit dostupnost). 

Stáhněte si pdf: Vesnice severovýchodních Čech v období kolektivizace 1948–1960 (6,7 MB)

Anotace: Publikace Vesnice severovýchodních Čech v období kolektivizace 1948–1960 od renomovaného autora PhDr. Jiřího Cihláře, CSc. nabízí na téměř 600 stranách historickou sondu do života venkova v zemědělsky význačné oblasti severovýchodních Čech v letech 1948–1960. Na základě studia rozsáhlého archivního materiálu a vzpomínek pamětníků autor zpracovává složitou problematiku sociálního a ekonomického vývoje. Ukazuje, jak hluboce program KSČ na združstevnění vesnice, prováděný podle vzoru sovětské kolektivizace s převahou násilných metod, zasáhl venkov v kraji se starou selskou tradicí na české straně a se specifickým horským zemědělstvím na straně německé. Autor analyzuje politické a ekonomické formy stranického i státního nátlaku na rolnictvo, všímá si jednotlivých etap združstevňování, kdy se střídal vzrůst počtu JZD s jejich rozpadem, a reakce státních stranických orgánů na tyto situace. Současně upozorňuje na závažný fakt, že kolektivizaci zemědělství se nepodařilo navázat na poměrně silné družstevní tradice sahající až do 19. století.