Odborné publikace

Zahrada Evropy. Osudy zahradního umění na Moravě pohledem 21. století

Zahrada Evropy. Osudy zahradního umění na Moravě pohledem 21. stoletíZdeněk Novák

ISBN 978-80-86874-91-3

Praha : Národní zemědělské muzeum, s. p. o., 2017

310,- Kč

Publikaci lze objednat online nebo zakoupit na jednotlivých pobočkách muzea (doporučujeme telefonicky ověřit dostupnost). 

Stáhněte si pdf: Zahrada Evropy. Osudy zahradního umění na Moravě pohledem 21. století (15,2 MB)

 

Anotace: Českou republiku, Moravu krášlí zahrady a krajiny představující unikátní průřez dějinami zahradního umění. Některé z nich jsou zapsány na Seznam světového dědictví, což znamená, že jsou řazeny mezi nejvýznamnější díla oboru a pro kulturní dějiny lidstva mají stejnou hodnotu jako např. pyramidy v Gíze nebo centrum Říma. Jedním z těchto krajinářských divů je Lednicko-valtický areál, nazývaný od 19. století Zahradou Evropy. Ta představuje unikátní učebnici dějin zahradního umění a poskytuje nevyčerpatelnou inspiraci pro krajinářské architekty.

Impulzem pro vypracování předkládané publikace věnující se Zahradě Evropy byl výzkumný projekt Národního zemědělského muzea Kulturní krajina jako prostor pro společenskou reprezentaci a relaxaci vybraných aristokratických rodů v období od 17. do počátku 20. století, podporovaný Ministerstvem kultury. V jeho rámci byla mj. studována dosavadní odborná literatura. Ukázalo se, že je žádoucí nově posoudit dějiny zahradního umění na Moravě a tvorbu této zahrady zasadit do správného kontextu z hlediska dějin evropské tvorby zahrady a krajiny. Dosud publikované práce nevystihují dostatečně umělecké krajinotvorné výboje knížat z Lichtenštejna či jejich krajinářských architektů a dalších tvůrců moravských zahrad. Ty tak zůstávají nedoceněny v národním, evropském i světovém kontextu.

Posláním knihy je přispět k důkladnějšímu promýšlení každého, byť sebemenšího zásahu nejen v Zahradě Evropy, ale ve všech našich výjimečných a překrásných zahradách, jako odkazu našich předků budoucím generacím. Vývoj zahradního umění autor uchopil z nové, doposud nevyužité perspektivy. Zkoumá, jak pracovali krajinářští architekti s rostlinami, prostorem zahrady a s vodními prvky. Nikoli tedy podle toho, jaká architektura tu kterou zahradu zdobí. Práce nabízí ucelený pohled na složitosti a křehkosti zahradní kompozice, jež je o to zranitelnější, že je tvořena z absolutně krásných součástí, totiž rostlin, ve své podstatě složitých, svévolných a současně snadno zranitelných. Práce navíc seznamuje s neznámými či méně známými inspirativními zdroji tvůrců zahrad a s tím, jak tyto byly implementovány na území Moravy. Čtenáři se tak do rukou dostává jedinečný příběh zahrady, která uchvacuje své návštěvníky po řadu staletí až do dnešních dnů. 

 

Publikace vznikla v rámci výzkumného projektu Kulturní krajina jako prostor pro společenskou reprezentaci a relaxaci vybraných aristokratických rodů v období od 17. do počátku 20. století, podporovaného Ministerstvem kultury (identifikační kód DF13P01OVV001).