Odborné publikace

"Taková tlačenice na jednom dvorečku!" aneb První pozemková reforma na velkostatcích Křivoklát, Plasy a Radnice (1918–1938)

"Taková tlačenice na jednom dvorečku!" aneb První pozemková reforma na velkostatcích Křivoklát, Plasy a Radnice (1918-1938)Kristýna Kaucká

ISBN 978-80-86874-94-4

Praha : Národní zemědělské muzeum, s. p. o., 2018

147,- Kč

Publikaci lze objednat online nebo zakoupit na jednotlivých pobočkách muzea (doporučujeme telefonicky ověřit dostupnost). 

Stáhněte si pdf: "Taková tlačenice na jednom dvorečku!" aneb První pozemková reforma na velkostatcích Křivoklát, Plasy a Radnice (1918–1938) (4,2 MB)

 

Anotace: Půda představuje základ zemědělského hospodaření, avšak tvoří omezený zdroj. Není proto divu, že v převratových časech vždy docházelo k razantním vlastnickým proměnám. Publikace „Taková tlačenice na jednom dvorečku!“ aneb První pozemková reforma na velkostatcích Křivoklát, Plasy a Radnice (1918–1938) PhDr. Mgr. Kristýny Kaucké, Ph.D., se soustředí na události spojené s rozpadem habsburské monarchie a konsti­tuováním Československé republiky po roce 1918, které odstartovaly rozsáhlé přeskupo­vání půdního fondu. Pro odlišení od pozdějších vlastnických přesunů realizovaných během bouřlivého 20. století získal tento proces re­trospektivní pojmenování „první“ pozemková reforma. Její realizace měla dopad na oblast sociální, hospodářskou ale také kulturní. Kni­ha přibližuje průběh reformy na šlechtických velkostatcích ve středních Čechách a poodha­luje osudy jejich bývalých i nových majitelů.