Odborné publikace

100 let Národního zemědělského muzea

100 let Národního zemědělského muzeaEduard Kubů – Jiří Šouša – Antonín Šimčík a kol.

ISBN 978-80-88270-02-7

Praha: Národní zemědělské muzeum, s. p. o., 2018

Stáhněte si pdf: 100 let Národního zemědělského muzea (24,3 MB)

 

Anotace: Národní zemědělské muzeum sto let shromažďuje sbírkové předměty, příběhy a poznatky, které se týkají jednotlivých oborů zemědělství. Tematicky se zaměřuje na zemědělství včetně lesnictví, rybářství, potravinářství, na gastronomii, rozvoj venkova, na krajinu a navazující témata, jako jsou potravinová soběstačnost a bezpečnost, udržitelné hospodaření, péče o krajinu, ochrana půdy a vody a „zdravý selský rozum“. Tato témata prezentuje v rámci expozic i sezonních výstav a také na popularizačních akcích muzea. Publikace, která vychází u příležitosti 100 let muzea, shrnuje, co a jak se v této oblasti dařilo a mapuje bohatý sbírkový fond muzea. Cílem výzkumu prováděného v rámci zpracování a přípravy publikace bylo provést kritickou analýzu a zhodnocení činnosti muzea v minulosti a současnosti a identifikovat faktory výrazné pro formulaci vize muzea.

Kniha je společným výsledkem práce kurátorů, muzeologů a historiků a současně týmu pracovníků v oblasti komunikace a prezentace. Představuje rozsáhlý a bohatý sbírkový fond muzea, který v současné době čítá přes 100 000 předmětů a souborů předmětů, výsledky vědecké práce i jejich prezentaci a popularizaci v rámci expozic, výstav či publikační činnosti. Je doplněna bohatým obrazovým materiálem, ať už se jedná o fotografie sbírkových předmětů, expozic, poboček či využití podsbírky fotoarchivu. Jednotlivé kapitoly jsou odděleny fotografiemi prof. Jindřicha Štreita. Fotografie byly pořízeny speciálně pro NZM, jež v roce 2018 zahájilo projekt dokumentace současného zemědělství a venkova v České republice. V knize je užita jen část těchto fotografií, další část bude v roce 2019 představena v rámci hlavní výstavy NZM s pracovním názvem Cykly.

Publikace je vědeckým výstupem zaměstnanců muzea a vznikla za podpory Ministerstva zemědělství České republiky, institucionální podpora MZE-RO0818.