Odborné publikace

Kulinární tradice českých regionů

Kulinární tradice českých regionůJitka Sobotková – Lucie Kubásková – Jana Jírovcová

ISBN: 978-80-88270-31-7

Praha: Národní zemědělské muzeum, s.p.o., 2022

Stáhněte si pdfKulinární tradice českých regionů

Anotace: Katalog spolu se stejnojmennou výstavou je vědeckým výstupem projektu Kulinární tradice českých zemí: paměť, prezentace a edukace (program Ministerstva kultury NAKI II, číslo projektu DG18P02OVV067), který zpracovává problematiku gastronomického dědictví českých regionů. V návaznosti na výstavu a katalog Kulinární tradice moravských a slezských regionů, které Národní zemědělské muzeum připravilo v roce 2021, autorky představují stravovací zvyklosti a tradiční gastronomii se zaměřením na oblast Čech. Gastronomii českých regionů autorky uchopily jako logické pokračování a své úsilí zaměřily na popis hlavních trendů a fenoménů, které ji ovlivnily. Na příkladu městského prostředí představují jevy, jež na gastronomii a stravování obecně působily (např. průmysl, obchod) a které je inspirovaly (kuchařské knihy, gastronomické vzdělávání). Čtenář je z venkova přenesen do města, ocitá se jak v prostředí střední třídy, tak i bohatých měšťanů, restauratérské a kavárenské kultury, tedy do prostředí, kde se dbá na estetiku a reprezentaci.

V jednotlivých kapitolách je představena tradiční strava českých regionů, formování a vývoj městské kuchyně včetně jejích typických prvků a vybavení i související stravovací zvyklosti či způsob stolování. Samostatné kapitoly jsou věnovány kuchařským knihám, vzniku a rozvoji potravinářského průmyslu, veřejnému stravování, obchodu s potravinami, stejně jako počátkům gastronomického vzdělávání dívek.

Autorky se zaměřily na období 19. století a první poloviny 20. století, které mělo v městském prostředí zásadní význam na celkový vývoj a další směřování společnosti. Tehdy došlo – v souvislosti s nastupující industrializací – k bouřlivým a důležitým změnám ve zpracování potravin a vybavení domácích kuchyní. Stále větší důraz byl kladen na hygienu a estetiku stolování, začínaly se ozývat hlasy volající po racionalizaci stravy. Pod tíhou historického vývoje se změnilo také postavení ženy v kuchyni a došlo k rychlému rozvoji potravinářského průmyslu a veřejného stravování.

Každou kapitolu doprovází bohatá obrazová příloha v podobě reprodukcí konkrétních sbírkových předmětů a historických fotografií, pocházejících převážně ze Sbírky Národního zemědělského muzea, konkrétně z několika jejích podsbírek.Ke stažení: Kulinární tradice českých regionů