Odborné publikace

Dějiny lesnictví, 1.–3. díl

Dějiny lesnictví, 1.–3. dílVladimír Simanov

ISBN: 978-80-88270-27-0

Praha: Národní zemědělské muzeum, s.p.o., 2022

Cena: 890 Kč

Tištěnou publikaci lze zakoupit on-line nebo v obchůdku jednotlivých poboček NZM během jejich otevírací doby. Doporučujeme telefonicky ověřit dostupnost publikace.

Anotace: Publikace Dějiny lesnictví je analytickým a kritickým dílem, komplexně mapujícím historii československého lesnictví, a způsoby, jakými jej ovlivnilo lesnictví evropské a světové (a naopak). Kniha přináší pestrý přehled věcných a časových údajů, vytěžených z mnoha rozptýlených informačních a statistických zdrojů. Shromážděná data jsou analyzována, vyhodnocena a zasazena do historických souvislostí. Akcent je kladen právě na společenské, věcné a časové souvislosti, které umožňuji sledovat vývoj dílčích lesnických disciplín z dlouhodobé časové perspektivy a zasadit lesnickou problematiku do širšího ekonomického, sociálního i politického kontextu. To umožňuje konfrontovat dosavadní vývoj lesnictví se záměry lesnické politiky. Přínos publikace je v její komplexnosti, která umožnila objevit řadu dosud neznámých či opomíjených souvislostí.