Odborné publikace

Zemědělství na jižní a jihovýchodní Moravě v polovině 19. století ve světle stabilního katastru

Zemědělství na jižní a jihovýchodní Moravě v polovině 19. století ve světle stabilního katastruSvobodová Kamila

ISBN 978-80-86874-48-7

Praha : Národní zemědělské muzeum, s. p. o., 2014

455,- Kč

Publikaci lze objednat online nebo zakoupit na jednotlivých pobočkách muzea (doporučujeme telefonicky ověřit dostupnost). 

Anotace: Kniha popisuje stav zemědělství ve čtyřicátých letech 19. století na území Brněnského kraje v hranicích z let 1850-1854, tzn. na teritoriu malých krajů Brněnského, Jihlavského a Znojemského, a to na základě vceňovacích operátů Stabilního katastru a krajských sumářů, vytvářených k témuž katastru. Záměrem práce je vytvořit plastický obraz moravského zemědělství v dané době, na prahu velkých změn, ke kterým došlo ve druhé polovině 19. století v souvislosti s politickými, sociálními a hospodářskými reformami jdoucími ruku v ruce s technickým pokrokem a industrializací země.