Odborné publikace

Osudový příběh Československého zemědělského muzea (1891) 1918-1952

Osudový příběh Československého zemědělského muzea (1891) 1918-1952Šárka Steinová

ISBN 978-80-86874-47-0

Praha : Národní zemědělské muzeum, s. p. o., 2013

350,- Kč

Publikaci lze objednat online nebo zakoupit na jednotlivých pobočkách muzea (doporučujeme telefonicky ověřit dostupnost). 

 

Anotace: Výpravná publikace je příspěvkem NZM Praha k 95. výročí vzniku samostatného státu – Československé republiky a založení Čs. zemědělského muzea (1918). Příběh Národního zemědělského muzea je příběhem české společnosti 19. a 20. století. Základem samostatného specializovaného zemědělského muzea byly již sbírkové předměty převzaté členy prozatímního přípravného komitétu Jubilejní zemské všeobecné výstavy v Praze v roce 1891. Při této výjimečné události se její návštěvníci měli možnost poprvé seznámit uceleně se stavem české průmyslové, zemědělské a lesnické výroby, s ovocnářstvím, vinařstvím, pivovarnictvím, včelařstvím a dalšími odvětvími českého hospodářství. Právě tam sahají počátky vzniku dnešního Národního zemědělského muzea. Autorka knihy, dlouholetá odborná kurátorka NZM Šárka Steinová, v ní uceleně přibližuje dlouhou historii muzea, které mělo od svých počátků jediný cíl – uchovat pro budoucí generace svědectví o práci a umu lidí pracujících na českém venkově, ale i ve městech, v zemědělství a jemu příbuzných oborech. Vedle velkého množství textů z dochovaných dokumentů přináší publikace řadu fotografií a obrázků, mj. předmětů ze sbírek Národního zemědělského muzea a mnoha dalších institucí. Publikace je výstupem koncepce rozvoje výzkumné organizace Ministerstva zemědělství č. RO1213 řešeného v roce 2013.