Odborné publikace

Život a dílo zahradního architekta Josefa Vaňka (1886–1968)

Život a dílo zahradního architekta Josefa Vaňka (1886–1968)Stanislava Ottomanská – Šárka Steinová

ISBN 978-80-86874-84-5

Praha : Národní zemědělské muzeum, s. p. o., 2017

353,- Kč

Publikaci lze objednat online nebo zakoupit na jednotlivých pobočkách muzea (doporučujeme telefonicky ověřit dostupnost). 

Anotace: Josef Vaněk byl neobvykle aktivní a velmi úspěšný český zahradní architekt, průkopník a propagátor našeho československého zahradnictví, v neposlední řadě soudní znalec a autor řady publikací z oboru zahradnictví a ovocnictví. Za první Československé republiky se stal jedinečným jeho školkařský a květinářský velkozávod, jenž byl největším podnikem tohoto druhu. Jako součást podniku byla zřízena i speciální kancelář pro zakládání a realizaci zahrad a veřejných parků. Monografie je rozdělená do tří hlavních částí. První část se snaží poměrně podrobně popsat soukromý archiv Josefa Vaňka a zároveň se věnuje i metodám jeho zpracování a dohledávání jednotlivých objektů zahradně-architektonické tvorby podle dochovaných zahradních plánů. Druhá část se snaží z dostupných archivních pramenů zmapovat život a tvorbu Josefa Vaňka. Vaněk ve svém osobním a pracovním životě nepromarnil ani jednu šanci, kterou mu osud nabídl. Cílevědomě šel za svým snem i přes nepřízeň osudu dvou světových válek a řady následujících společenských, hospodářských a politických změn první poloviny dvacátého století. Díky své píli a vrozenému obchodnímu talentu, podpoře rodiny, oddaným pracovníkům svého závodu, spolehlivým obchodním partnerům a především osvíceným zákazníkům dokázal uskutečnit i s trochou toho nezbytného štěstí svůj životní sen.