Odborné publikace

Vývoj lesnické techniky v českých zemích v letech 1945–1992

Vladimír Simanov

ISBN: 978-80-86874-63-0

Praha : Národní zemědělské muzeum, 2015

497,- Kč, vyprodáno

Stáhněte si pdf: Vývoj lesnické techniky v českých zemích v letech 1945-1992

 

Anotace: Prvním materiálem, který začali lidé využívat společně s kostmi a kameny, bylo dřevo. Jeho všestranná použitelnost pro výrobu nástrojů, jako stavebního materiálu i paliva vedla k tak intenzívní exploataci lesů, že se nestačily samovolně obnovovat a v blízkosti lidských sídel jich již ve středověku začalo ubývat. V novověku se tempo jejich úbytku stupňovalo s růstem počtu obyvatel, nástupem průmyslové velkovýroby a rozšiřováním způsobů využití dřeva. Vznik lesnictví byl logickou reakcí na stav, kdy lesům hrozil zánik, což by vyvolalo kolaps lidské společnosti, jež byla téměř zcela závislá na dříví energeticky i materiálově. Cílem lesnictví bylo docílit rovnováhu mezi produkcí a spotřebou dříví, tj. v soudobé terminologii dosáhnout trvale udržitelného rozvoje. Toho naši předchůdci dosahovali produkcí dříví v hospodářských lesích a aktivní ochranou lesů jako přírodního zdroje. Les byl chráněn, aby mohl poskytovat dříví a ostatní produkty a část realizované produkce byla reinvestována do ochrany lesů, jejich obnovy a zvelebení. Od svého počátku tak lesnictví spočívá v jednotě hospodářského využití a ochrany lesů.