Odborné publikace

Lidé a koně v díle grafika a malíře Emila Kotrby

Lidé a koněPetr Kmošek

ISBN 978-80-88270-18-8

Praha: Národní zemědělské muzeum, s. p. o., 2020

Cena 240 Kč

Tištěnou publikaci lze zakoupit on-line nebo v obchůdku pražské pobočky NZM během jeho otevírací doby. V sezóně je možné zakoupit ve vybraných pobočkách NZM, kde doporučujeme telefonicky ověřit dostupnost.

Stáhněte si pdf: Lidé a koně v díle grafika a malíře Emila Kotrby

 

Umění Emila Kotrby, rodáka ze Znojma (1912-1983), autora mnoha malířských a grafických děl s tematikou hospodářských zvířat, zejména ale koní, obdivovatele a činitele dostihového sportu se již před léty zařadilo do vybrané skupiny autorů výtvarných děl, kteří přispěli k vysokému kreditu české animalistické tvorby a stali se uznávanými osobnostmi evropské a české výtvarné kultury. Autor publikace se věnuje charakteristice Kotrbovy pozice ve vývoji české novodobé tvorby a jeho místu v soudobém odborném a uměnovědném výzkumu. Pozorně sleduje životní příběh umělce, přibližuje Kotrbova studia na Škole uměleckých řemesel v Brně a soukromá studia anatomie a zoologie na Vysoké škole veterinární v Brně. Zvláštní pozornost věnuje postupnému zrání jeho uměleckého profilu na Akademii výtvarných umění v Praze, v grafickém ateliéru Františka Tavika Šimona a zmiňuje též studijní úspěchy a ocenění i setkání a sblížení s prof. Maxem Švabinským. Publikace popisuje autorské a profilové výstavy, účasti na přehlídkách meziválečné a poválečné grafické tvorby doma i v cizině, ale i pedagogickou činnost v soukromé Rotterově škole propagačního kreslení. Zvláštní důraz kniha klade na studium poválečného vývoje Kotrbova umění, jeho volné malby, na tvorbu krajin, podobizen, na vznik kreseb, maleb a grafických listů s tematikou koní jako nositelů přirozené krásy, pořizovaných na exponovaných místech celého území státu.  V době, ve které se ustavoval Kotrbův vyhraněný motivický záběr, již koně definitivně ztratili své původní uplatnění v každodenním životě. S přispěním sběratelů a nadšených obdivovatelů Kotrbova umění se podařilo shromáždit a reprodukovat dosud nevídaný počet děl a tím čtenářům poskytnout vskutku komplexní a panoramatický obraz jeho uměleckého přínosu. Přínosem je zařazená biografická fotodokumentace, dnes již prořídlá a těžko dostupná korespondence, ale také seznam pramenů, literatury, charakteristika sledovaných a hodnocených grafických sbírek.