Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Redakční rada časopisu Prameny a studie

prof. Ing. Ivana Boháčková, CSc.

Česká zemědělská univerzita Praha

Kamýcká 129, 165 21  Praha 6 – Suchdol

 

prof. PhDr. Jana Burešová, CSc.

Katedra historie FF UP

Na Hradě 5, 771 80  Olomouc

 

PhDr. Pavel Douša, Ph.D.

Národní zemědělské muzeum, s.p.o.

Kostelní 44, 170 00  Praha 7

 

PhDr. Ľudovít Hallon, SrSc.

Historický ústav SAV     

Klemensova 19, 814 99 Bratislava

 

PhDr. Miloš Hořejš

Národní technické muzeum

Kostelní 42, 170 00  Praha 7

 

prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.

Slezská univerzita v Opavě

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Ústav historických věd, Masarykova třída 343/37, 746 01  Opava

 

Mgr. Lucie Kubásková

Národní zemědělské muzeum, s.p.o.

Kostelní 44, 170 00  Praha 7

 

prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.

Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK

nám. Jana Palacha 2, 116 38  Praha 1

 

doc. Ing. Michal Plaček Ph.D., M.sc.

Institut sociologických studií, Univerzita Karlova

Loucká 656/21, 669 02  Znojmo

 

doc. Ing. Milan Jan Půček, MBA, Ph.D.

AMBIS vysoká škola

 Lindnerova 1, 180 00 Praha 8

 

PhDr. Miloslav Sabol, Ph.D.

Historický ústav SAV     

Klemensova 19, 814 99 Bratislava

 

Ing. Helena Smolová, Ph.D.

Česká akademie zemědělských věd

Slezská 100/7, 120 00 Praha 2

 

doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc.

Katedra pomocných věd historických a archivního studia FF UK

nám. Jana Palacha 2, 116 38  Praha 1

 

Ing. Hana Urbancová, Ph.D., DBA

Česká akademie zemědělských věd

Slezská 100/7, 120 00  Praha 2

 

doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

Ústav evropské etnologie, FF Masarykovy univerzity

Arna Nováka 1/1, 602 00  Brno

 

doc. Ing. Pavla Vrabcová, Ph.D.

Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Liberci

Studentská 1402/2, 461 17 Liberec
 

PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D.

Etnologický ústav Akademie věd ČR

Na Florenci 3, 110 00  Praha 1