Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Pro rodiče a pedagogy

Omalovánky, obrázkové statistiky i příběhy exponátů z našeho muzea. Nabízíme vám publikace o půdě a vodě, o zemědělství, lesnictví, rybářství, myslivosti a také o potravinách. Knížky jsou určeny nejen dětem a jejich rodičům, ale i pedagogům a vůbec všem, které zemědělství zajímá. Všechny materiály jsou ke stažení v pdf.

 

Omalovánky O půdě

omalovánky O půdě, Národní zemědělské muzemObrázkový sešit určený k dobrodružným výpravám za zemědělstvím. Sedm úkolů, při kterých objevíte, co potřebuje kořínek ke svému růstu, proč se na polích střídají zemědělské plodiny, kdo se skrývá pod zemí či jak se obdělávala pole před vynálezem traktoru. Stručný text slouží jako vodítko pro ty, kteří chtějí zjistit o zajímavém světě zemědělské půdy víc. Vhodné pro předškolní děti s rodičovským výkladem a žáky prvních tříd až druhých tříd základní školy.

> omalovánky ke stažení (pdf)

 

Listy badatelů

Voda

Listy badatelů přibližují žákům téma vody a jejího významu v krajině. Jsou určené pro žáky 2. stupně ZŠ a obsahují nejen zábavné úkoly, ale i množství pokusů, které žáci mohou provádět sami nebo s pomocí pedagogů či rodičů. 

Badatelské listy tematicky navazují na obrázkovou statistiku Voda a jejich autorem je Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Materiál byl připraven v rámci projektu AKIS a na obsahu se podílelo Národní zemědělské muzeum. 

> listy badatelů VODA ke stažení

 

Publikace ke stažení

obrázková statistika PotravinyPotraviny

Víte, kolik vajec, pečiva, masa či sladkostí zkonzumovali naši předci a kolik jich spotřebujeme my, kolik potravin vyhazujeme a jak lze plýtvání předcházet. Naučíte se rozumět informacím uvedeným na obalech potravin, zjistíte, jaká jídla a nápoje jsou pro náš organizmus prospěšné a jak je správně uchovávat. To vše pomocí čísel, dat a obrázků.

> více informací a odkaz pro stažení 

 

obrázková statistika VodaVoda

V obrázkové statistice se o vodě dozvíte, kolik a v jakých skupenstvích a podobách se jí na naší planetě nachází i to, jak snadné je narušit křehkou rovnováhu v koloběhu kapky vody, věčně putující kolem Země. Pomocí čísel a statistických dat publikace ukazuje, jak důležitá je voda pro zemědělství a naši obživu, jak nenahraditelná je její role v krajině a jak všechno se vším souvisí.

více informací a odkaz pro stažení

 

obrázková statistika PůdaPůda

Obrázková statistika představuje fascinující svět něčeho tak zdánlivě obyčejného, jako je půda. Zjistíte v ní, kde a jak se půda vzala a jak moc je pro nás důležitá. Pomocí dat a obrázků uvidíte, kolik je u nás typů zemědělské půdy, kde se plodinám roste lépe a kde hůř i jak to vypadá, když se nám půda ztrácí pod nohama. A mnoho dalšího.

více informací a odkaz pro stažení

 

obrázková statistika ZemědělstvíZemědělství

Přibližuje historii českého zemědělství, srovnává ho dnes a před sto lety, ukazuje, které plodiny pěstovali naši předci v pravěku a co pěstujeme v 21. století či jak se vyvíjela zemědělská technika. Čtenáři tu najdou řadu informací nejen z oblasti rostlinné a živočišné výroby, ale i třeba včelařství. Dozvědí se, že nás trápí úbytek kvalitní orné půdy, že půda trpí nedostatkem organické hmoty nebo že velké lány jsou problematické, protože v nich chybí meze, remízky či aleje, které by zabránily erozi půdy.

více informací a odkaz pro stažení 

 

obrázková statistika LesnictvíLesnictví

Obrázková statistika přibližuje složitý, ale zajímavý svět lesních ekosystémů i práci lesníků. Dozvíte se, jak se během historie měnilo složení a využívání lesů i to, co se děje v lesích dnes. Můžete se dočíst, kolik naši předkové vysázeli stromů a kolik jich sázíme my, jakou máme zásobu dříví nebo třeba co všechno se dá ze dřeva vyrobit.

více informací a odkaz pro stažení

 

obrázková statistika MyslivostMyslivost

Obrázková statistika o myslivosti a životu lesní zvěře, ve které se dozvíte fakta z historie i údaje o současných mysliveckých činnostech. Můžete se dočíst, jak to bylo s lovem zvěře ve středověku a jak probíhá lov dnes, nebo třeba to, kolik různých oborů od zoologie až po hudbu myslivost zahrnuje. A že lovec není to samé co myslivec, že trofeje nejsou jen na ozdobu a myslivec není jen střelec, ale i chovatel.

více informací a odkaz pro stažení

 

obrázková statistika RybářstvíRybářství

Obrázková statistika plná zajímavostí ze světa ryb a rybářů je určena malým i velkým čtenářům a všem milovníkům fascinujícího světa ryb. Dozvíte se zajímavá fakta z historie a současnosti českého rybářství a rybníkářství, základní informace o životě sladkovodních ryb i některá tajemství těchto mlčenlivých společníků. Zjistíte, jak se stavěly rybníky dříve a dnes, co musíte udělat pro získání rybářského lístku či proč jsme na jednom z posledních míst v konzumaci sladkovodních ryb v Evropě.

více informací a odkaz pro stažení

 

Příběhy ze stoletého muzeaPříběhy ze staletého muzea

Co přesně rozhoduje o tom, že se nějaká věc stane muzejním exponátem? Je to napínavý příběh, zamotaný osud, štěstí, náhoda, nebo naopak velká komplikace, jsou to věci nejběžnější, nebo naopak nejzvláštnější? Prostřednictvím pětadvaceti příběhů z podsbírek Národního zemědělského muzea si ukážeme, že i věci mohou vyprávět. O lidech, kteří s nimi pracovali, o době, v níž sloužily, o malých i velkých objevech, které posouvaly pokrok drobnými krůčky vpřed nebo měnily dobu.

více informací a odkaz pro stažení

 

Pracovní listy pro děti

Pracovní listy Národního zemědělského muzea

Vyzkoušejte si, zda víte, jak se správně prostírá stůl, co si obléká rybář při výlovu rybníka, jak dlouhou cestu urazí kapka v koloběhu vody či jaké náčiní potřebovali sedláci k pokosení louky.

Vhodné pro děti z mateřských škol a mladší žáky. Listy se vážou k muzejním expozicím a jsou dostupné přímo v muzeu.

> pracovní listy GASTRO ke stažení

pracovní listy MYSLIVOST ke stažení

pracovní listy RYBY ke stažení

pracovní listy VODA ke stažení

pracovní listy ZEMĚDĚLSTVÍ ke stažení

 

... A jestli už o zemědělství všechno víte, otestujte se v našich kvízech!