Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

O muzeu

Národní zemědělské muzeum bylo založeno v roce 1918, nicméně jeho nejstarší součást, muzeum na loveckém zámku Ohrada, zahájila činnost již roku 1842, a patrně je tak nejstarším specializovaným lesnicko-loveckým muzeem nejen v České republice, ale i v Evropě.

Už sto let sbíráme doklady o zemědělství jako jedné z nejvýznamnějších lidských činností, která od základu změnila lidskou společnost. Zemědělství přineslo rozvoj nových technologií, které užíváme dodnes, ovlivnilo naše vnímání času. Rozvoj vědy a poznání změnil tradiční způsoby hospodaření, přinesl větší efektivitu a zvyšování výnosů, ale třeba také rozvoj umělých hnojiv, pesticidů a produkce masa. Jak se mění společnost, mění se i zemědělství a přístup k němu. Zemědělství není jen způsob zajištění obživy. Je to také život na venkově, způsob vnímání a přetváření krajiny. Tradice, zodpovědnost a přístup k životu.

Prezentujeme zemědělství, lesnictví, myslivost, rybářství, potravinářství a gastronomii jako klíčové obory pro zajištění existence jednotlivce i celé společnosti. Tato nejdůležitější témata nabízíme prostřednictvím dynamických expozic a výstav v historických souvislostech. Díky interaktivním prvkům se návštěvník sám stává spoluobjevitelem řady zákonitostí a pravidel. Zveme na dobrodružnou cestu příběhem zemědělství od minulosti až do současnosti.

Se zemědělstvím je provázaná naše současnost i budoucnost. Otevíráme nové pohledy na vztah člověka a přírody, na rizika a možnosti udržitelného rozvoje, na naši obživu. Přinášíme témata, která se týkají nás všech.