Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Knihovna

Knihovna NZM je významnou součástí systému knihoven jakožto specializovaná knihovna v oblasti zemědělství.

Tato knihovna má význam pro zajištění přístupu k odborným informacím a tvoří přirozenou infrastrukturu výzkumu, vývoje a odborného vzdělávání. Knihovna NZM je evidována v souladu s usnesením § 5 zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) Ministerstvem kultury ČR na základě osvědčení s evidenčním číslem 5963/2004 jakožto základní knihovna se specializovaným knihovním fondem.

Knižní fond obsahuje 100 000 knižních jednotek, je umístěn na třech pracovištích NZM, tematicky výběrovým způsobem dokumentuje historickou knižní a časopiseckou produkci v oblasti zemědělství. Většina fondu pochází z 20. století, menší část z. 19. a 18. století, jednotlivosti pak ze staršího období.