Muzeum českého venkova – zámek Kačina

Kontakty

Zámek Kačina, muzeum českého venkova

Svatý Mikuláš 51
284 01 Kutná Hora

 

Pokladna

e-mail: pokladna.kacina@nzm.cz
telefon: +420 778 454 893

(denně 9–17 hodin)

Vedení NZM Kačina

PhDr. Pavel Douša, Ph.D. – ředitel pobočky Kačina, tel. +420 724 412 266, pavel.dousa@nzm.cz

Monika Steklá – vedoucí provozně produkčního odd., tel. +420 777 363 279, monika.stekla@nzm.cz

Mgr. Klára Linhartová – vedoucí odborného odd., tel. +420 770 186 054, klara.linhartova@nzm.cz

Sekretariát 

e-mail: nzm.kacina@nzm.cz
telefon: +420 602 187 700

(pondělí–pátek od 8 do 15 hodin)

 

Kontakty

Jméno Kontakt Pobočka Útvar/ Kompetence
Lucie Bednárková +420 773 607 335
lucie.bednarkova@nzm.cz
NZM Kačina
provozně produkční odd. Kačina
produkční a marketingová pracovnice
PhDr. Pavel Douša, Ph.D.
ředitel pobočky Kačina a náměstek pro muzeologii
+420 724 412 266
pavel.dousa@nzm.cz
NZM Kačina
-
ředitel pobočky Kačina
Ing. Tereza Fílová +420 777 459 513
tereza.filova@nzm.cz
NZM Kačina
provozně produkční odd. Kačina
produkční a projektová pracovnice, referentka majetkové správy
Mgr. Jana Jírovcová +420 777 457 040
jana.jirovcova@nzm.cz
NZM Kačina
odborné odd. Kačina
kurátorka, podsbírka Živočišná výroba
Ing. Šárka Kopecká +420 731 233 520
sarka.kopecka@nzm.cz
NZM Kačina
provozně produkční odd. Kačina
produkční, koordinační, projektová a programová pracovnice
Monika Kuldová +420 778 423 429
monika.kuldova@nzm.cz
NZM Kačina
odborné oddělení
konzervátorka
Roman Kváč roman.kvac@nzm.cz
NZM Kačina
provozně produkční odd. Kačina
technický pracovník a provozář
Mgr. Klára Linhartová
vedoucí oddělení
+420 770 186 054
klara.linhartova@nzm.cz
NZM Kačina
odborné odd. Kačina
vedoucí oddělení, kurátorka podsbírky etnografie a obchodu
Daniela Mertlová +420 607 039 762
daniela.mertlova@nzm.cz
NZM Kačina
odborné odd. Kačina
dokumentátorka
Mgr. Edita Mikolášková +420 724 983 023
edita.mikolaskova@nzm.cz
NZM Kačina
-
kurátor sbírkových a mobiliárních fondů
Ing. Jan Moták, Ph.D. +420 770 195 063
jan.motak@nzm.cz
NZM Kačina
provozně produkční odd. Kačina
správce areálu
Pavla Neumanová +420 770 112 372
pavla.neumanova@nzm.cz
NZM Kačina
odborné odd. Kačina
knihovnice, knihovna
PhDr. Pavel Novák, CSc. +420 770 112 372
pavel.novak@nzm.cz
NZM Kačina
odborné odd. Kačina
vědecko-výzkumný pracovník, kurátor, podsbírka Modely zemědělských staveb
Mgr. Jan Prchal +420 770 112 372
jan.prchal@nzm.cz
NZM Kačina
oddělení ochrany sbírky
kurátor
Tomáš Pšenička +420 778 454 883
tomas.psenicka@nzm.cz
NZM Kačina
provozně produkční odd. Kačina
technický pracovník a provozář
Monika Steklá
vedoucí oddělení
+420 777 363 279
monika.stekla@nzm.cz
NZM Kačina
provozně produkční odd. Kačina
vedoucí oddělení, správa zámku, finanční referent
Mgr. Kamila Trnečková +420 773 742 230
kamila.trneckova@nzm.cz
NZM Kačina
-
edukátor v kultuře, koordinační, projektový a programový pracovník, svatby
Aleš Veselý +420 778 423 429
Ales.Vesely@nzm.cz
NZM Kačina
odborné oddělení
konzervátor
Mgr. Martin Vlček +420 770 112 372
martin.vlcek@nzm.cz
NZM Kačina
odborné odd. Kačina
kurátor, podsbírka Zemědělství a umění
Robert Weiss +420 778 729 063
robert.weiss@nzm.cz
NZM Kačina
oddělení evropských dotací a stavebních investic
investiční referent