Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Vědecké projekty a výzkumné záměry

Aktuálně jsou řešeny čtyři projekty Ministerstva kultury v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti národní a kulturní identity (NAKI III), a to s obdobím řešení 2023–2027:

Národní zemědělské muzeum také poskytuje pro své zaměstnance a další partnery možnost finanční podpory vědecko-výzkumných aktivit prostřednictvím Interního grantového systému (IGS).

> více informací o interním grantovém systému NZM