Odborné publikace

Úvahy a stati o agrární modernizaci v českých zemích: In memoriam hospodářského historika Jaroslava Pátka

Jitka Balcarová, Eduard Kubů, Jiří Šouša

ISBN 978-80-86874-64-7

Praha : Národní zemědělské muzeum, s. p. o., 2015

Publikaci lze objednat online nebo zakoupit na jednotlivých pobočkách muzea (doporučujeme telefonicky ověřit dostupnost).

Stáhněte si pdf: Úvahy a stati o agrární modernizaci v českých zemích: In memoriam hospodářského historika Jaroslava Pátka (1,5 MB)

 

Anotace: Jaroslav Pátek náležel k předním českým hospodářským historikům, kteří se specializovali na agrární dějiny, zejména pak na problematiku technicko-technologické modernizace zemědělské výroby v českých zemích. Prezentovaný výbor jeho čtyř textů se nesoustředí na dílčí otázky. Přináší, a v tom tkví jeho zvláštní hodnota, autorovy komprimované syntetické znalosti, jež zobecňují jeho dlouholeté bádání uložené v řadě monografických i časopiseckých analytických studií.