Odborné publikace

Řízení rizik a příležitostí (aplikace na případ muzea)

Ochrana, František – Půček, Milan Jan a kol.

ISBN: 978-80-88270-14-0

Praha: Národní zemědělské muzeum, s. p. o., 2020

100,- Kč

Tištěnou publikaci lze zakoupit na jednotlivých pobočkách muzea (doporučujeme telefonicky ověřit dostupnost).

Anotace: Publikace přináší implementační postupy, jak v podmínkách jednotlivých muzeí vytvořit postupy ke zvládání rizik a jak na úrovni konkrétního muzea vytvořit účinný systém pro řízení rizik a příležitostí, a jak účinky tohoto systému monitorovat. V tomto spočívá hlavní společenský přínos knihy. V oblasti teorie pak kniha přispívá do vědecké diskuse o rizicích ohrožujících činnost muzeí a o příležitostech, které současná doba muzeím „nabízí“ jako šanci pro jejich pozitivní vývoj. Případové studie pak dokreslují celkový pohled na problém řízení rizik a příležitostí v podmínkách muzeí. Kniha upozorňuje, že z hlediska manažerských povinností stanovených zákony pro oblast rizika a příležitostí je velký rozdíl. Zatímco u řady rizik mají pracovníci muzeí zákonnou povinnost rizika řešit (např. rizika spojená s bezpečností práce nebo požární ochranou, finanční rizika dle zákona o finanční kontrole, rizika spojená s ochranou sbírek dle zákona o sbírkách atd.), tak v případě příležitostí taková zákonná povinnost stanovena není. Je to tedy jen možnost, nikoli povinnost. Závěry knihy obsahují doporučení (s uvedením rizik a omezení), jak implementovat navržené postupy a metody v podmínkách jednotlivých muzeí.