Odborné publikace

Lékaři rostlin

Lékaři rostlin

Martin Kopeček – Jana Jírovcová

ISBN: 978-80-88270-22-5

Praha: Národní zemědělské muzeum, s. p o., 2020

Cena 280 Kč

Stáhněte si pdf: Lékaři rostlin

Anotace: Rostliny nám dovolují dýchat a jsou také hlavním zdrojem naší potravy, kvalita našeho života je přímo závislá na jejich zdraví a jejich ochrana proto patří k nejdůležitějším tématům dneška. Podle zpráv OSN přichází světové hospodářství každoročně kvůli škůdcům a chorobám rostlin až o 40 % potravinářské produkce. Rostoucí populace, klimatické změny, migrace původců chorob a škůdců, jejich stále větší adaptabilita a rezistence vůči prostředkům na ochranu rostlin, ale také požadavky společnosti na stále kvalitnější a zároveň šetrnější produkci představují výzvy pro světové zemědělství a rostlinolékařství. Katalog výstavy Lékaři rostlin představuje jak disciplínu Fytopatologie, studijní obor mezi zemědělstvím a biologií, který se zabývá ochranou kulturních rostlin, tak konkrétní činnost rostlinolékařů, jejichž metody napomáhají k naplnění výše uvedených cílů.