Odborné publikace

Lesní školkařství

v České republice – od historie k současnosti

Vladimír Foltánek

ISBN: 978-80-86874-70-8

Praha : Národní zemědělské muzeum, s. p. o., 2016

193,- Kč vyprodáno

Stáhněte si pdf: Lesní školkařství (18,6 MB)

 

Anotace: Kniha Vladimíra Foltánka Lesní školkařství v České republice s podtitulem od historie do současnosti shrnuje základní informace o historii, vývoji a současném stavu našeho lesního školkařství. Připomíná základní historické etapy vývoje lesního školkařství směřující k jeho současné složitosti a náročnosti. Nejde o praktickou provozní příručku, učebnici nebo úzce vyhraněnou odbornou práci popisující čistě technologické postupy, publikace představuje lesní školkařství jako samostatné téma, historiky zabývajícími se vývojem celého českého lesnictví přeci jen trochu opomíjené. Lesní semenářství a školkařství má svou nepostradatelnou úlohu při zachování a zvelebování našich lesů, je to nikdy nekončící koloběh, z minulosti pramení dnešek a současný stav je zase startovací čarou pro příští desetiletí. Autor svou publikací současně vzdává hold všem lesním školkařům, které během své letité praxe osobně poznal, i špičkovým odborníkům zabývajícím se problematikou lesního školkařství a semenářství na lesnických fakultách a ve výzkumných ústavech. Publikace, kterou v lednu 2017 vydalo Národní zemědělské muzeum, je slovy autora určena především „zainteresované veřejnosti“.