Časopis Prameny a studie

Prameny a studie 54

Cena tištěné publikace:  137,- Kč

Publikace Národního zemědělského muzea lze zakoupit na jednotlivých pobočkách muzea nebo objednat online.

2014

Obsah čísla:

Romana Šnajdárková, Tatiana Kuťková: Použití růží (Rosa sp.) v zahradní a krajinářské architektuře v období 1. Československé republiky
Roman Zámečník: Dílčí poznatky o tvorbě zahradního architekta Josefa Minibergra – park Svodov
Zdeněk Novák: Moravská implementace principů francouzské zahrady knížetem Karlem Eusebiem z Lichtenštejna
Šárka Steinová: Pomologický ústav v Tróji
Michal Hrb, Josef Harna: Rozsah a proměny lesního církevního majetku v českých zemích v letech první republiky
Martin Slaba, Markéta Slabová: Schwarzenberská farma Mpala
Lenka Levá: Hydrobiologická stanice Velký Pálenec aneb Kdo má zásluhy na jejím vzniku
Miroslav Čeněk: Osudy Sallačovy sbírky paroží jelenovitých a souroží turovitých
Pavel Novák: Mlýny vesnické a městské na Kutnohorsku – shody, rozdíly, podobnosti
Jana Jakubská: Životní osudy Jaroslava Bezpalce, zapomenutého tvůrce lesního družstevnictví v Čechách, na základě rozboru jeho osobního fondu
Šárka Steinová: Životní osudy prof. Julia Miloše Komárka
Jana Jakubská: Okolnosti vzniku Lesního družstva v Přibyslavi ve světle archivních pramenů
Vladimír Michálek: Hospodářské výstavnictví a spalovací motory pro hospodářství
Kamila Svobodová: Mortalita venkovského obyvatelstva na panství Mikulov ve 30. letech 19. století a její příčiny