Časopis Prameny a studie

Prameny a studie 47. Cukrovarnictví, cukrovary a cukrovarníci

Vyprodáno

Stáhněte si pdf: PaS 47 Cukrovarnictví, cukrovary a cukrovarníci (9 MB)

Obsah čísla:

  Několik slov úvodem
František Dudek: Zamyšlení: Fenomén cukru jako „bílého zlata“ v českých zemích (do roku 1938) 
Karel Duffek: Zamyšlení: Český cukrovarnický průmysl – historie a současnost
Jaroslav Gebler: Významné aktivity v cukrovarnictví na území dnešní ČR
Jiří Šouša: K interakci českých bank a cukrovarnictví v závěrečných decenniích 19. a v první polovině 20. století
Luděk Beneš: Šlechtické a rolnické cukrovary na Mladoboleslavsku a jejich představitelé
František Čapka: K počátkům Stoupalova cukrovarnického koncernu na Moravě
Lubomír Slezák: Moravský cukrovarnický podnikatel Jan Vaca
Martin Vostřel: Matěj Valtera – příběh největšího českého cukrovarníka přelomu století
Ladislav Jouza – Miroslava Jouzová: Wiesnerové a průmysl cukrovarnický
Jan Hozák: Proměny cukrovaru v Mnichově Hradišti aneb nekrolog za jednu fabriku
Adéla Jůnová Macková: Československé cukrovary a cukrovarníci v Íránu ve třicátých letech 20. století
Pavel Kadlec: Historie vysokoškolské výuky cukrovarnictví
Kamila Mádrová: Cukrovarnictví a česká polytechnika ve druhé polovině 19. století
Karel Duffek: Historie cukrovarnického výzkumu v českých zemích
František Dudek: Cukrovarnictví v českých zemích do roku 1918 z hlediska ekonomických pozic a kapitálových investic
Bohumír Smutný: Brněnští vlnařští podnikatelé a jejich podíl na rozvoji moravského cukrovarnictví (Offermann, Skene, Schoeller, Skutezky a další)
Šárka Steinová: Společnost cukrovarů pro Čechy a Moravu (1897) 1919–1948
Michal Plavec: Hanuš Karlík versus Jan Baptista Nebeský. Spor ohledně modernizace nymburského cukrovaru v roce 1886
Michael Viktořík: Litovelský cukrovar – příspěvek k dějinám významného moravského podniku
Hana Stoklasová: Konec cukrovaru v Hrochově Týnci očima jeho zaměstnanců
Klára Linhartová: Cukrovar Ovčáry
Hynek Stříteský – Zdeněk Vácha – Petra Váchová: Vývoj cukrovarnického průmyslu obrazem: ukázky z archivních fondů a sbírek Národního technického muzea 
Ľudovít Hallon – Miroslav Saboľ:

Cukrovarníctvo na Slovensku

Vlastimil Málek: Zakládání cukrovarů v Čechách po roce 1848 a problémy, s nimiž se musely závody vyrovnávat v 50. letech 19. století
Linda Mašková: Stavebně architektonický vývoj cukrovarů
Kateřina Pánková: Srovnání cukrovarnických a pivovarnických kartelů v českých zemích na přelomu 19. a 20. století
Michal Novotný: Rodina Beniesů a jejich cukrovarnické impérium
Miloš Hořejš: „Šlechtický versus rolnický.“ Vzestupy a pády šlechtického podnikání v cukrovarnictví na příkladu Colloredo-Mannsfeldského cukrovaru v Opočně a Schlikovského cukrovaru v Kopidlně

DOKUMENTY

Jaroslav Bartošek: Výstavba českých cukrovarů ve světě v druhé polovině dvacátého století. Jak jsem ji viděl a prožil jako přímý účastník